En spørreundersøkelse til bedrifter i alle Listerkommunene skal kartlegge behovet, mulighetene og organiseringen av en ny regional næringsforening.

 

Fylkessammenslåing og ny E39 krever en ny tankegang og organisering for bedrifter i Lister. Det vil bli enda viktigere med gode nettverk og et stødig talerør inn mot offentlig sektor og politikere. Flekkefjord og Omegn Industriforening er en av partene som ser behovet for en større og samlende næringsforening.

– Sammen er vi sterkere. En koordinert handlingsplan vil gi oss mer tyngde til å påvirke politiske beslutninger, sier Odd Henning Sirnes, styreleder i Flekkefjord og Omegn Industriforening.

Ønsker du å delta i spørreundersøkelsen? Ta kontakt her.

 

Kartlegge behov

Sammen med næringslivet ønsker nå industriforeningen å se nærmere på muligheten om å danne en ny regional næringsforening. Et forprosjekt er satt i gang, og skal gjennom en spørreundersøkelse til bedrifter i Lister kartlegge hvilke behov næringslivet har.

– Arbeidsmarkedet i Lister ser vi på som én region, uten kommunegrenser. Det vil si at det er liten grunn til å handle på hver vår måte. Næringslivet i Lister er i medvind, men vi ligger mellom to sterke byer som vi er avhengige av i fremtiden. Ved å stå samlet mener vi det blir enklere å gjøre oss alle mer attraktive, sier Sirnes.

Han trekker også frem fordelen ved å bygge nettverk på tvers av kommunegrenser.

– Flere meninger og ideer vil kunne fremmes, og spesielt mindre firma trenger sparringspartnere og noen å diskutere med, sier Sirnes.

 

Et bidrag til fremtidig vekst

Noe av det den nye næringsforeningen vil jobbe med er hvordan Lister skal tiltrekke seg folk med kompetanse til bedriftene.

– Lister sin kanskje aller største utfordring i fremtiden er å ha arbeidsplasser tilpasset utdanningsnivået. Det gjelder både til lengre og kortere utdanningsløp. Hele spekteret er avhengig av at det er en eller annen type industri som selger noe ut av regionen, sier Grethe Hindersland, som sitter i styregruppen for prosjektet.

Den er satt sammen av representanter fra næringslivet i alle seks Listerkommunene. Hindersland legger til at regionen og næringslivet må være forberedt på tilpasning til et endret marked, og jobbe målrettet mot å få ny næring til området. Det har hun tro på at den den nye regionale næringsforeningen kan bidra til.

– For å gjøre Lister mer rustet for fremtiden må foreningen jobbe systematisk, velge noen prioriteringer og ha ledende personell som vil noe. Tett kontakt med politikere og kommuner er også enormt viktig, sier Hindersland.

 

Sterkere sammen:  Odd Henning Sirnes, styreleder i Flekkefjord og Omegn Industriforening, håper næringslivet i Lister vil samle seg om å danne en ny regional næringsforening.

 

 «Pop up Campus»

Lister Nyskaping har fått rollen som koordinator i forprosjektet, og sender ut spørreundersøkelsen på vegne av næringslivet i Lister. Sammen med andre næringsforeninger i Agder og Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder skal de nå også søke om midler til «Pop Up Campus». Det er et desentralisert og erfaringsbasert program rettet mot distriktene i Agder for å styrke kompetansen i bærekraftig innovasjon, design og entreprenørskap. Det vil derfor også være spørsmål i undersøkelsen til bedriftene i Lister om deres behov for etter- og videreutdanning blant sine ansatte.

– Programmet skal inneholde fag som bidrar til næringsutvikling i Agderregionen. Det har ingenting å si om man har jobbet 40 år i samme bedrift eller om man er nyutdannet, dette er for alle interesserte. Derfor trenger vi svar fra næringslivet om dette er noe de trenger, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping.

 

Håper på engasjement

– I Lister er det mange fagfelt, men vi mangler en felles portal til å utvinne dette bedre. Slik det er nå så vet ikke de forskjellige kommunene hva de andre holder på med, og det er vanskelig for bedriftene å vite hvor de skal henvende seg, sier Ludvig Hunsbedt, daglig leder i Hunsbedt Bilberging i Kvinesdal.

Både han og Sirnes oppfordrer bedriftene til å ta seg tid til å svare på undersøkelsen.

– Den er viktig for å se om det er grunnlag for å danne en forening. Uten engasjement fra næringslivet kommer vi ingen vei, sier Sirnes.