Parat Halvorsen er et av eksemplene som løftes fram når vi sammen med Innovasjon Norge og GCE NODE vil presentere den nye nasjonale posisjonen for havnæringene.

 

Tirsdag 4. februar møtes hele Sørlandet til seminar om hvordan vi kan utnytte muligheter og ta posisjoner i et internasjonalt marked. Vi ønsker å treffe bedrifter i havnæringene med et internasjonalt vekstpotensial som kan dra nytte av en sterk nasjonal merkevare.

På seminaret blir det praktiske eksempler på bedrifter som har lykkes, slik som Parat Halvorsen. Det blir også informasjon om ulike tilbud og verktøy som bedriftene kan ta i bruk for å hevde seg internasjonalt. Et av dem er Innovasjon Norges The Explorer.

 Mer informasjon om seminaret og påmelding finner du her. 

 

Seminar:

Merkevarebygging for havnæringen

Tirsdag 4. februar kl. 12-15

Sørlandets Kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand

Påmeldingsfrist: 3. februar kl. 10