Det nye undervisningsbygget for akvakultur på Flekkefjord videregående skole skaper optimisme om blå vekst i Listerregionen.

Av Erlend Haddeland, Media Sør

 

I august 2019 ankom de første elevene Vg1 på blått naturbruk, og i august 2020 åpner den splitter nye linjen akvakultur på Vg2.

Utdanningstilbudet er siste nyhet i satsingen på marin næring i Listerregionen. 

– Dette gir mye energi, innledet Tor Inge Rake, rektor ved Eilert Sundt Videregående skole, avdeling Flekkefjord.

Representanter fra næringslivet, kommunen, skolen og Lister Nyskaping, rundt 25 i tallet, deltok på feiringen av den blå satsingen i skolen. Den fant sted på Abelnes, hvor Flekkefjord kommune har etablert et modulbygg rett på kaia. Det ligger dermed i umiddelbar nærhet til omkringliggende bedrifter som jobber i marin næring.

Styreleder i Akvalab Sør, Jan Willy Føreland, tror den blå utdanningen har stort betydning for utviklingen den blå næringen.

– Skal næringslivet vokse og folk ville jobbe i den bransjen, så må du ha folk med relevant utdanning, og for å få det, er dette med lærlingeplasser og praksis i arbeidslivet viktig. At du har en videregående skole som er tett på og kan betjene næringslivet her, øker sannsynligheten for at vi får kompetente folk som vil jobbe her i en attraktiv næring, sier Føreland.

 Les om elevenes skolehverdag: Fremtidens havforskere

Fra venstre: Liv Birkeland, prosjektleder i Innakva, Jan Willy Føreland, styreleder i Akvalab sør, og Federico Håland Gaeta, lærer og prosjektleder på blått naturbruk.

Pågangsmot

Lærer og prosjektleder for den nye akvakultur-linja, Federico Håland Gaeta fikk både blomster, puslespill med motiv fra havet og mange lovord for innsatsen han har lagt ned.

– Når man får oppdraget med å sette opp linjer som ikke finnes i skolen, er det alltid blandede følelser. Man kan sette opp verdens beste linje, men det hjelper ikke hvis ikke man har søkere. Der har heldigvis alle aktører gjort en stor innsats, og vi er nå i gang med en fin gruppe elever.

Ildsjel: Lærer og prosjektleder for den nye akvakultur-linja, Federico Håland Gaeta. 

Samspill mellom næring, skole og fagmiljø

Med 14 elever på Vg1-linjen blått naturbruk er veien banet for at de kan fortsette på akvakultur på Vg2.

Etter 2. året kan elevene velge å gå lærlingeplass i en blå bedrift, eller gå et år som gir dem generell studiekompetanse.

Det er lagt opp til mye tid for yrkesfaglig fordypning, der elevene får erfaring i relevante bedrifter. Federico Håland Gaeta understreker at det er det tette samarbeidet med bedriftene i regionen som er med på å gi dette utdanningstilbudet sin helt egne profil, som også skiller seg fra Blått naturbruk andre steder i landet.

– Samspillet mellom næring, Flekkefjord videregående skole, Universitetet i Agder, Akvalab sør og mikrobiologilaben til Cyanotope her på Abelnes – det er et kjempespennende lite økosystem som kan gi store konkurransefortrinn for næringen, sier Liv Birkeland i Lister Nyskaping.

Hun er prosjektleder i Innakva, en samarbeidsarena for å skape vekst i de blå næringene i regionen.

– Jeg håper at mange som meg blir inspirert av en markering som denne, sier Birkeland, som i plenum særlig berømmet Flekkefjord kommune sin velvilje som tilrettelegger for videregående skole og andre aktører. Hun overrakte blomster til ordfører Torbjørn Klungland, som kvitterte med å gi dem videre til havnesjef Terje Aamot.

– Når det lokale næringslivet satser og har ambisjoner om å skape vekst og nye arbeidsplasser, da er det viktig å kjenne at det er støtte «på hjemmebane», fra både politikere og administrasjon, avsluttet Liv Birkeland.

Ny lab: Det ble også tid til en omvisning i den helt nye laben til Cyanotope. Den skal stå klar til bruk på nyåret.