Siva gir 2,1 millioner til Lister Nyskaping AS sin blå bransjesatsing i Næringshageprogrammet. Pengene skal gå til utvikling av bedrifter i blå næring på Sørlandet.

 

 

Pengene som deles ut kommer fra Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram. De vil bli fordelt på 2020 og halve 2021, og vil gå til utvikling av virksomheter i den blå sektoren gjennom det som skal bli Lister Nyskapings nye blå næringshage.

Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk, og består av 47 næringshager over hele landet. De tilbyr en lokal næringsutvikling der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital.

– Dette er utrolig bra for bransjen, og nødvendig for å få til blå vekst i landsdelen, sier Trond Rafoss, leder i i Innakva bedriftsklynge.

Bedrifter på Agder bidrar til verdiskaping og sysselsetting innen oppdrett, fangst, foredling og omsetning av produkter fra vann og hav, og i leveranser av varer og tjenester i tilknytning til dette. Her finner vi gasellebedrifter for Nor-Dan Marine fra Evje og Norsk oppdrettsservice fra Flekkefjord. Sistnevnte hadde alene en verdiskaping på nesten 100 millioner i 2018.

– Det er masse vilje og potensiale til vekst i næringa. At SIVA viser oss tillit gjennom denne ekstrasatsingen, gir oss mulighet til å følge opp bedrifter og gründere gjennom et enda mer komplett tilbud, sier Liv Birkeland, prosjektleder i Innakva.

 

Skaper arbeidsplasser og aktivitet

Næringshageprogrammet retter seg mot etablerte bedrifter og har et spesielt fokus på distriktene. Gjennom programmet kan de blant annet få hjelp til å utvikle ideer, bedriftsrådgivning og kommersialisering.

– Norsk næringsliv trenger sterke innovasjonsmiljøer. Gjennom å koble bedrifter sammen, legger vi til rette for at flere kan lykkes, slik at de kan skape arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Sivas egen pressemelding.

Til Agder sier statsråden dette om tildelingen til Lister Nyskaping:

– Lister Nyskaping tar vår tids store globale miljøutfordringer på alvor. Gjennom arbeidet med marine næringer vil næringsmiljøet heve bevisstheten på Sørlandet om mulighetene som ligger i lokale fersk- og saltvannsressurser. Med støtte fra blant annet Siva kan Lister Nyskaping fortsette bransjesatsingen.

 

 

Flere muligheter

– Støtten fra Siva vil styrke samarbeidet mellom næring og forskning positivt. Flere midler gir flere muligheter, sier Tove Gabrielsen, professor i marinbiologi på Universitetet i Agder.

Hun har det siste året arbeidet med tettere involvering mellom UiAs studenter og bedrifter innen nye blå næringer. Hun ivrer for å bygge mer kunnskap om kystsone og vassdrag, slik at blå verdiskaping kan skje på en bærekraftig måte.

– Det er et fint samarbeid som er etablert, og disse midlene vil bidra ytterligere til bygging av kompetanse i regionen, sier Gabrielsen.

 

Samarbeid

Lister Nyskaping har de siste årene engasjert seg sterkt i blå vekst. Gjennom sitt prosjektarbeid har de erfart at samarbeid og utveksling av informasjon og kompetanse mellom bedriftene styrker verdiskapingen, og gjør at felles ressurser forvaltes bedre.

Innakva bedriftsklynge er et frivillig nettverk som består av 35 bedrifter i blå næring fra Risør i øst til Flekkefjord i vest. Det ble opprettet i 2018 etter Lister Nyskaping sitt prosjekt Innakva.

– Vi i bedriftsklynga er takknemlige for den jobben Lister Nyskaping har gjort for å opprette et slikt møtepunkt innen blå næring, og vi opplever også at bedriftene har støttet godt opp rundt denne satsingen. Det er et godt og viktig samspill, sier Rafoss.

Næringshage

Lister Nyskaping AS tilbyr utviklingsressurser til bedrifter i Listerregionen. Vi har et solid nettverk med kompetente veiledere klare til å hjelpe. Les mer hvordan vi jobber i med bedriftene her.

Positiv. Professor i marinbiologi ved Universitetet i Agder, Tove Gabrielsen, ute i felten i Farsund. Hun tror midlene fra Siva vil bli et positivt løft for den blå næringa på Sørlandet.