Innakva bedriftsklynge inviterer til faglig og sosialt treff torsdag 9. januar. Asbjørn Drengstig står for kveldens faglige input, med lang erfaring fra oppdrett av hummer.

 

Blå kro er jevnlige samlinger i regi av Innakva bedriftsklynge. Hensikten er å treffe folk i bransjen og sette søkelys på ulike faglige tema. Treffene skjer på ulike steder i regionen, denne gang på Central bybryggeri i Flekkefjord, torsdag 9. januar kl 19.30.

Asbjørn Drengstig er marinbiolog med lang fartstid i utviklingsarbeid i blant annet RAS og kommersialisering av nye arter. Gjennom selskapet Norwegian Lobster Farm er det etablert en landbasert produksjon av hummer, som man nå arbeider med å skalere opp.

Vi legger opp til spørsmål fra de frammøtte og ellers en god samtale.

Det blir enkel kaffi-servering, og Central står til rådighet for de som ønsker ytterligere servering.

Arrangementet retter seg primært mot ansatte i virksomhetene i Innakva bedriftsklynge, men andre interessert er også velkomne.

BLÅ KRO

Torsdag 9. januar
kl 19.30

Central bybryggeri, Flekkefjord