Næringslivet i Lister møttes til frokostmøte for å høre mer om økonomien i regionen, og hvordan vi alle må være en del av klimaløsningen.

Foto og video: Erlend Haddeland, Media Sør

 

– Overskuddsvarmen fra Eramet er jo litt mer enn det som trengs for å steke en pølse, sa Joackim Stoss, tidligere daglig leder på Stolt Sea Farm Turbot Norway AS i Kvinesdal, med latter fra salen.

På​ Konjunkturbarometeret​, et frokostmøte i regi av Lister Nyskaping og Sparebank 1 SR-bank, møtes ledere på tvers av bransjer i Listerregionen. Temaet denne gang på Grand Hotell Flekkefjord var bærekraft, og deltakerne lyttet med stor interesse på innlegg fra engasjerte foredragsholdere.

En av dem var Stoss. Han fortalte om ivrige ingeniører på 70-tallet som ville benytte seg av spillvarmen på Eramet Norway Kvinesdal sitt anlegg.

– Dette var jo lenge før bærekraft var et kjent begrep. De var nok ute etter å perfeksjonere sin ingeniørkunst, og så at dette var en god mulighet, sa han.

Forut sin tid

Etter noen år med undersøkelser og dialog med biologer i Danmark så Norges eneste piggvaroppdrett dagens lys i 1985. Helt fra starten ble driften basert på overskuddsvarme fra prosessanlegget som ligger vegg i vegg.

– Selv med noen humper i veien har det blitt det vi kan kalle en suksesshistorie med full drift i snart 35 år, sa Stoss.

Han understreker at det ikke har vært en stor pengemaskin, men likevel en stabil arbeidsplass som også har opprettholdt andre arbeidsplasser i distriktet, som for eksempel fiskemottaket på Hidra.

– I tillegg har utfordringer med at vi baserer oss på spillvarme og piggvar resultert i at vi har blitt en innovativ bedrift med faglig utvikling over mange år.

 

Joachim Stoss, tidligere daglig leder på Stolt Sea Farm Turbot Norway AS.

Klimavennlige muligheter

– Der det er utslipp er det muligheter, sa Gunn Spikkeland Hansen, leder i Klimapartnere Agder, under sitt innlegg på Konjunkturbarometeret.

Klimapartnere jobber for grønn næringsutvikling, og er et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter. I sitt arbeid ser de at å tenke bærekraft er noe bedrifter kan spare penger på og dra nytte av i sin produksjon. Det har deres samarbeidspartner Hennig-Olsen Is fått erfare etter at de begynte å satse på en klimavennlig  produksjon i 2010.

– I 2018 åpnet vi Norges beste renseanlegg i Hannevika. Vi tenker bærekraft og sirkulærøkonomi, og kan nå rense avløpsvannet vårt så rent at det kan slippes ut i havet eller gå tilbake i produksjonen og brukes igjen, sa Merete Haugå, marketingsjef i Hennig-Olsen Is.

I tillegg har isprodusenten skiftet ut 1000 frysedisker i butikker over hele landet. Det førte til en årlig reduksjon i strømforbruket tilsvarende 200 husstander.

Se video fra Konjunkturbarometeret her: 

 

 

Gode utsikter for 2020

Thorbjørn Thorkildsen, assisterende bankdirektør i Sparebank 1 SR-bank, la frem tall og trender for økonomien i Listerregionen. Høy ordrereserve viser til en forventet vekst i tiden fremover.

– Ordrereserven er det tallet som er det viktigste, for det sier mye om fremtiden. Og når ordrereserven er så høy som den er her i regionen, så er det et godt signal om året som ligger foran oss, sa Thorkildsen.

Han fortalte også at bankene nå tar med miljøavtrykket til en bedrift før de vurderer dem.

– Bedrifter vokser på grønt skifte. I tillegg til at det er stor gevinst for miljøet, er det også en gevinst for bedriftene å tenke bærekraft. De kan spare penger gjennom å for eksempel analysere strømforbruket sitt eller hvordan de kan effektivisere transport gjennom samkjøring, sa han.

 

Her finner du presentasjonen til Thorbjørn i pdf. format:
Presentasjon Thorbjørn Konjunkturbarometeret 221019

Fra venstre: Christiane Skage, daglig leder Lister Nyskaping, Joachim Stoss, tidligere daglig leder på
Stolt Sea Farm Turbot Norway AS fra Kvinesdal, Merete Haugå, marketingsjef i Hennig-Olsen Is, Thorbjørn Thorkildsen, assisterende bankdirektør i SpareBank 1 SR-Bank, og Gunn Spikkeland Hansen, leder Klimapartnere Agder.