Foredragsholdere fra regionen serverer trender, forklarer tall og tar deg med inn i sin arbeidshverdag. Målet er å gi din bedrift større innsikt i markedet i Lister.

Konjunkturbarometeret er et halvårlig frokostmøte for ledere på tvers av bransjer i Listerregionen. Her får du servert innsikt i tall og trender, men også historier fra mennesker som selv driver business. 

Foredragsholderne deler erfaringer som høyst sannsynlig vil påvirke hvordan du og din bedrift ser fremtiden. 

 

En konjunktur er en «betegnelse på den økonomiske situasjonen i næringer» (Store norske leksikon)


Det er smart å melde seg på tidlig. For mange ledere i Listerregionen har Konjunkturbarometeret blitt en viktig pulsmåler på et marked de selv er en del av. I mars deltok over 70 ledere på Utsikten i Kvinesdal.
 Både daglig ledere, markedssjefer, banksjefer, butikkeiere og andre ledere tok turen. 

I år legges arrangementet til Grand Hotell i Flekkefjord. Arrangementet passer perfekt for deg som har en ledende stilling i en bedrift i Listerregionen, uavhengig av størrelse.

Tidligere har alle slags bedrifter vært representert, fra butikk, bilbransjen, mediebyråer, bankfolk, reiselivsnæringen og alt i mellom.

 

Bærekraft i praksis

Hva betyr bærekraft i praksis for oss som driver business?

Det er temaet vi ser nærmere på denne morgenen. Til å svare på det har vi invitert aktører som inspirerer oss og som har tatt dette temaet opp til vurdering, ikke bare i tanker, men også i handling.

Merete Haugå, marketingsjef i Hennig-Olsen Is. Selve ikonet på sørlandssommer og bløde konsonanter tar turen til Flekkefjord denne morgenen for å fortelle hvordan de tenker rundt bærekraft og samfunnsansvar. Deres mål er å bli en klimanøytral virksomhet, og siden 2010 har bedriften tatt store grep for å bidra til en positiv og bærekraftig utvikling. 

Gunn Spikkeland Hansen, leder Klimapartnere Agder, forteller om mulighetene som ligger i å jobbe på tvers av bransjer og fagfelt for å finne gode løsninger innen grønn næringsutvikling.

Thorbjørn Thorkildsen, assisterende bankdirektør i Sparebank 1 SR-bank, bryter ned tallene for deg i Konjunkturbarometeret. Thorkildsen er en mester i å forklare tall og trender på en forståelig måte. Han serverer statistikk, svar på spørreundersøkelse fra 800 bedriftsledere, analyse og kommentarer for næringslivet i Lister, og områder vi bør sammenligne oss med.

Joachim Stoss, tidligere daglig leder på Stolt Sea Farm Turbot Norway AS fra Kvinesdal kommer også innom for å snakke om hvordan de har basert sin produksjon av piggvar på utnyttelse av spillvarme fra Eramet Norway Kvinesdal.

 

 

Når og hvor

 

Tirsdag 22.  oktober 2019

Kl. 07.45 – ca. 10.30

 

Grand Hotell Flekkefjord

Anders Beers gate 16

 

 

 

 

Merete Haugå, marketingsjef i Hennig-Olsen Is.

Gunn Spikkeland Hansen, leder Klimapartnere Agder.

FNs bærekraftsmål.

 

Dagen starter med deilig frokost og nettverksbygging, før vi går i gang med foredragsholdere som gir deg innsikten du trenger.

 

Program (under utvikling)

07.45 – 08.10: Frokost og mingling

08.10 – 08.15: Velkommen v/ Lister Nyskaping

08.15 – 09.00: Presentasjon av Konjunkturbarometer v/ Thorbjørn Thorkildsen, Sparebank 1 SR-bank

09.00 – 09:10: Pause og påfyll av kaffe

09.10 – 09.35: Bærekraft og samfunnsansvar – Merete Haugå, marketingsjef i Hennig-Olsen Is.     

09.35 – 09.55: Samarbeid om grønn næringsutvikling og reduserte klimagassutslipp. Agder Klimapartnere  v/ Gunn Hansen Spikkeland. 

09.55 – 10.15: Produksjon av piggvar på utnyttelse av spillvarme fra Eramet Norway Kvinesdal. Stolt Sea Farm Turbot Norway AS v/ Joachim Stoss.

10.15 – 10:30: Avslutning og diskusjon.

 

Velkommen til Grand Hotell Flekkefjord!