Tett kobling av produksjoner på land og i sjø er avgjørende for en bærekraftig produksjon av mat, energi og nyttige materialer. Hvilke muligheter har vi per i dag til å gjøre disse koblingene? På workshopen vil vi jobbe konkret og praktisk retta, med tare som fôr til drøvtyggere.
Hensikten er at produsenter av tare og aktører i landbruksnæringa skal utveksle og kunnskap, få ny kunnskap og diskutere disse mulighetene sammen. På den måten kan vi legge til rette for nye samarbeid som styrker landbruket, de blå næringene og bidrar positivt med tanke på miljø og klima.

Program

Workshopen vil bestå av et knippe faglige innlegg og felles diskusjoner:

 • Dagbjørn Skipnes (Nofima)
  Innhold og næringsverdi i ulike tareslag etter ulike typer prosessering. Mulige løsninger på «jod-problemet», slik som dyrking av ulike arter, post-harvest behandling, reguleringer og ny kunnskap.
 • Odd Harald Reve (bonde)
  Praktiske muligheter og begrensninger for å ta i bruk tare i fôring av storfe.
 • Kenneth Ruud (Bioform)
  Tare som råvare for kosttilskudd/fôr til husdyr og oppdrettsfisk. Praktiske erfaringer fra gris, høns og storfe. Bygging av ny fabrikk i Troms.
 • Anton Vosnoboynikov (Norway Seaweed)
  Oppsummering av resultater fra forsøk med tare til dyrefôr
 • Kim Kristensen (Arctic Seaweed)
 • Trond Rafoss (Seaweed Production)
  Potensiale ved dyrking av tare – volum, CO2-binding, redusert eutrofiering, nye habitat m.m.
 • Felles arbeid, diskusjon og innspillsrunde
  Særlige ressurser og muligheter i vår region når det gjelder å koble produksjonen i havet med produksjonen i landbruket.

 

Påmelding

Av praktiske årsaker trenger vi påmelding, slik at vi bedre kan planlegge mat og annen praktisk gjennomføring av arrangementet.

Lenke til påmelding her

Frist: mandag 28. oktober.

 

Deltakere

Navn     Organisasjon/rolle
Alexander Stene Norsk oppdrettsteknikk
Anton Voskoboynikov Norway Seaweed
Arne Mikalsen Husdyrbonde
Arnt Abrahamsen Farsund kommune
Aud Irene Vatland Farsund kommune
Benedicte Glendrange Flekkefjord VGS
Dagbjørn Skipnes Nofima
Erlend Vandeskog Norsk landbruksrådgivning
Federico Håland Gaeta Flekkefjord VGS
Håvard Næss Thomassen Innovasjon Norge
Inge Salvesen Baring
Jeff Schnell Cyanotope
Kenneth Ruud Bioform
Kim Kristensen Arctic Seaweed
Kristina O Rogstadkjærnet Lister nyskaping
Liv Birkeland Lister nyskaping
Marte Sodeland UiA
Odd Harald Reve Lista og Lyngdal bondelag/husdyrbonde
Ola Stene Felleskjøpet
Ole Magne Omdal Fylkesmannen i Agder
Reinert Kjølleberg Husdyrbonde
Tor-Inge Rake Flekkefjord VGS
Trond Rafoss SeaweedProduction

I tillegg deltar elever fra blått naturbruk ved Flekkefjord videregående skole og grønt naturbruk ved KVS Lyngdal og Søgne videregående skole.

Lista oppdateres ukentlig

Tare til ku
(og andre drøvtygger)
WORKSHOP

Onsdag 30. oktober
kl 9-15

Herredshuset, Vanse

Anton Voskoboynikov er daglig leder i Norway Seaweed og initiativtaker til et nettverksprosjekt for taredyrking på Sørlandet.

Workshopen er en del av dette nettverksprosjektet, og skjer i samarbeid med Arctic Seaweed, SeaweedProduction og Lister Nyskaping ved prosjektet Innakva.

Foto: Erlend Haddeland, MediaSør