Innakva bedriftsklynge inviterer til faglig og sosialt treff torsdag 10. oktober. Tore Johannessen fra Havforskningsinstituttet presenterer studiene som viser store endringer i kyst-økosystemet på Sørlandet. Hva handler dette om? Og hvilke konsekvenser har det for næringsaktørene i dag og i framtida?

Blå kro er jevnlige samlinger i regi av Innakva bedriftsklynge. Hensikten er å treffe folk i bransjen og sette søkelys på ulike faglige tema. Treffene skjer på ulike steder i regionen, denne gang på Rosfjord strandhotell, torsdag 10. oktober kl 19.30.

Kollaps i systemene

Forskningen til Tore Johannessen fikk store oppslag i media på ettersommeren i år. Den viser at økosystemene langs Sørlandskysten har gjennomgått fundamentale endringer.

På denne samlinga vil han gå nærmere inn på resultatene. Vi legger også opp til spørsmål fra de frammøtte og ellers en god samtale.

Det blir enkel kaffi-servering. «Verket bar» er åpen hele kvelden for de som ønsker ytterligere servering.

Arrangementet er for ansatte i virksomhetene i Innakva bedriftsklynge.

Tore Johannessen er forsker ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen.

BLÅ KRO

Torsdag 10. oktober
kl 19.30

Rosfjord strandhotell, Lyngdal