I forprosjektet Grønne muligheter har vi arbeidet med skognæringa og utvikling av nye verdinettverk knytta til denne. Vi har koblet sammen ulike bedrifter og aktører, fra skogeiere og hogstentreprenører til treforedlingsbedrifter, interesseorganisasjoner og andre (Skogselskapet, Norsk gårdssagforening avd Agder, Kystskogbruket, Fylkesmannen, kommunenes landbruksavdelinger/skogbrukssjefer m.m.)

Av Liv Birkeland, Lister Nyskaping

Noen sentrale observasjoner:

 • Det skjer store og relativt raske endringer i skognæringa på Sørlandet.
 • Årsakene til endringer er flere, blant annet:
  • Klimaendringer og jakten på fornybar energi gjør sliptømmer og flis mer verdifullt.
  • Internasjonale priser på skurtømmer og tremateriale øker.
  • Hensyn til biodiversitet og bærekraft.
  • Tilgang til teknologi og utstyr endrer rammevilkårene. Ikke-drivverdige bestander blir drivverdige, og omvendt.
  • Markedstrender: lokal produksjon, nordisk kvalitet, skandinavisk design, bærekraft.
  • Utvikling av sirkulær økonomi og verdinettverk.
 • Infrastruktur er viktig for lønnsomhet og videre utvikling næringa. Dette er infrastruktur med ulike eiere, alt fra private skogsbilveier og lagsplasser til interkommunale tømmerkaier og Bane Nors jernbanestrekninger. Med andre ord er det krevende å drive ei helhetlig planlegging og utvikling av infrastruktur. Verdikjeden kan plutselig brytes på grunn av omklassifisering av en kommunal vei eller manglende samarbeid mellom to skogeiere.

 

Når det gjelder videre arbeid med skog- og trevarenæringa vil vi i Lister Nyskaping følge opp enkeltbedrifter gjennom Næringshageprogrammet. Vi vil også bidra med etablererveiledning for gründere i de kommunene hvor vi har denne rollen.

Lister Nyskaping har en god dialog med Skogselskapet på Agder. Denne organisasjonen arbeider med et prosjekt for bedre utnyttelse av lauvtreressurser på Sørlandet. Her ser vi fram til å være en samarbeidspartner.