GCE NODE, Lister Nyskaping og Sørlandets Europakontor inviterer til heldagsseminar om Nye blå næringer.

På seminaret vil blant annet Terje Mikalsen presentere konsept for metanol-produksjon og landbasert oppdrett av fisk. Han representerer selskapene HydrogenPro og Eco FishCircle,

Flere andre bedrifter vil også delta for å belyse fremtidige utfordringer og løsninger.

GCE NODE samarbeider med Sørlandets Europakontor om forprosjektet «Plattform for nye blå næringer (PNBN)». Dette skal danne grunnlaget for en bedre forståelse av hva regionen innehar av kompetanse og teknologi som kan overføres til de nye mulige vekstområdene, inkludert nye blå næringer.

Påmelding og mer info om arrangementet finner du her.

NB! Begrenset antall plasser, medlemmer av GCE NODE, deltakere i Innakva bedriftsklynge og målbedrifter hos Lister Nyskaping vil bli prioritert.

Når og hvor?

Torsdag 12. september 2019

Kl. 09:00 – 16:00

Abra Havn, Dyreparken, Kristiansand