I midten av juni samlet internasjonale bedrifter og forskere seg i Flekkefjord for å snakke om utviklingen av en ny sensorteknologi med fjernmåling som skal overvåke fjord og kyst.

 

Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping AS

– Det er litt klype seg i armen-stemning om dagen. Oppmøtet og engasjementet rundt dette er fantastisk, forteller Liv Birkeland fra Lister Nyskaping. Hun er prosjektleder for Innakva, og har fulgt FjordLAB-initiativet det siste året.

I regi av Innakva bedriftsklynge og med forsker Federico Håland Gaeta og Hans-Egill Berven, næringssjef i Flekkefjord kommune som pådrivere, var aktuelle aktører invitert på workshop i Flekkefjord rådhus fredag 14. juni.

 

 

Rundt bordet satt representanter fra INTOTO, Colombo Sky, NIVA, Vest-Agder Fylkeskommune, Flekkefjord kommune, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Agder, Baug Aqua, Cyanotope og NORCE. I tillegg var det også med forskere på Skype fra Universitetet i Milano. Det er ingen tvil at en slik teknologi er interessant for alle involverte.

 

Dans mellom data

Ideen til FjordLAB oppstod mellom Berven og Håland Gaeta for rundt ett år siden. Sammen skisserte de et forprosjekt som forskere og næringsliv nå spisser ørene til. Tanken er å utplassere målestasjoner med sensorer i sjøen som skal jobbe sammen med satellittbilder og oseanografiske modeller for å samle data om temperatur, saltinnhold, strømforhold, algevekst, pH, plast på avveie og mer.

Et verktøy for undervisning, næring og forsking, samt et unikt redskap for både lokal og nasjonal forvaltning, som muliggjør bærekraftige beslutninger for fremtiden.

– Det blir en dans mellom data. Tallene vi innhenter blir satt opp mot hverandre i en dyp statistikk for å måle variansen. Når samvarians mellom data avdekkes kan man få ny kunnskap, sier Berven.

 

Internasjonal interesse

Deltakerne kom fra bedrifter og forskningsinstitusjoner i Norge og Italia. En av dem var Federica Colombo fra Colombo Sky som jobber med satellittovervåkning, forskning og analyser av kystlinjer over hele verden. På grunn av FjordLAB ser bedriften nå mot norske farvann.

– Dette blir vårt første prosjekt i Norge, men jeg tror vi vil ha mye å bidra med som samarbeidspartner i akvakulturnæringen, innovativ undervisning og kystsoneforvaltning, sier Colombo i sitt innlegg.

 

To hovedretninger

Deltakerne i workshopen holdt egne innlegg der de la frem arbeidet til sine bedrifter og institusjoner, og dermed også sin innfallsvinkel på prosjektet. Mot slutten av dagen ble det åpent bord der mulige løsninger ble diskutert. Der ble det bestemt at man skal forske mot å skape innovasjon i to hovedretninger.

Første del av prosjektet skal forske på hvordan skolen kan benyttes seg av data fra fjorden for å bryte barrieren mellom teori og praktisk i daglig undervisning. Dette skal blant annet rette seg inn mot UiA sitt senter for innovativ læring og testes ut med elevene i Blått Naturbruk, som har oppstart på Flekkefjord videregående skole høsten 2019.

– Her kan vi bidra med ekte data fra regionen som elevene kan forske på. På den måten vil de bli kjent med fjordpotensialet, bli mer miljøbevisste og få en bedre forståelse av natursystemet de lever i, sier Håland Gaeta.

Nye søknader

Den andre delen av prosjektet vil gå ut på hvordan innsamlet data fra fjorden kan brukes i kommunal forvaltning og arealplanlegging av kystsonen.

– Vår rolle i kommunen er støtte opp om de redskapene som kan tilrettelegge best mulig for en bærekraftig utvikling og bidra til nye muligheter for marine næringer, sier Berven.

På bakgrunn av det felles engasjementet på workshopen skal det nå sendes inn nye søknader til Forskningsrådet i september om støtte til videre utvikling. Håland Gaeta roser rollen som Lister Nyskaping har hatt i det som er blitt en ganske lang fødsel for prosjektet. – Det betyr en stor forskjell å ha folk som Liv Birkeland til å gi støtte og hjelp til å navigere når en utvikler prosjekt som dette. Nettverk er avgjørende, og med Lister Nyskaping på laget kommer vi raskere i kontakt med de riktige menneskene og virkemidlene, sier forskeren.

FjordLAB workshop ble gjennomført med støtte fra Forskningsmobilisering Agder og Innakva-prosjektet.