En ambisjon er blitt virkelighet! Vi har satt sammen et sterkt lag med bred kompetanse som vil bidra med verdifull innsikt og faglig påfyll for bedrifter i Lister.

 

Av Erlend Haddeland, Media Sør

Helt siden hun startet som daglig leder i Lister Nyskaping for snart fem år siden, så Christiane Skage et tydelig behov hos bedriftene i regionen: Tilgang til kompetanse og smarte hoder som kunne løfte dem videre.

Hun legger ikke skjul på at hun i dag er kry av de ti personene som gjennom Lister Nyskaping tilbyr sine tjenester til å utvikle bedrifter i Listerregionen .

– Det er en unik gruppe med sterk kompetanse som bedriftene nå har tilgang på. Vi har lykkes med å samle engasjerte mennesker som ønsker å utvikle regionen og næringslivet videre, sier Skage.

Bedrifter av ulike slag. – Vi jobber med alt fra industribedrifter til frisører, og da trenger vi bredde i kompetansen vi tilbyr, forklarer Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping.

 

Eksperter på ulike felt

Menneskene som Lister Nyskaping leier inn som veiledere og konsulenter dekker et bredt spekter av fagkunnskap, erfaring og kompetanse. Der eksempelvis Rebecca Reimers hjelper med å utvikle konkrete produkt og konsept, har Bjarne Hellum lang fartstid innen hvordan virksomheter kan finansieres og arbeide langsiktig. En mann som Karl Erik Lohr har spisskompetanse innen salg- og markedsføring, blant annet fra store konsern som Orkla og Sørlandets egen Hennig-Olsen Is. Alexander Stene er relativt ny i gjengen, og bidrar inn når det gjelder søknader og offentlige tillatelser som bedrifter i den blå næringa er avhengig av.

– Behovene i bedriftene styrer hvilke personer vi bruker. Ofte må vi sette sammen grupper av personer, da problemstillingene ofte er komplekse og vi trenger å jobbe helhetlig og tverrfaglig, forklarer Skage.

Se hvilke bedrifter Lister Nyskaping jobber med i dag.

Bredt spekter. De eksterne ressursene i Lister Nyskaping er sydd sammen med tanke på forskjellig kompetanse. Dette for å kunne dekke mest mulig av de ulike behovene som målbedriftene har.

 

Et sentralt formål for Lister Nyskaping er å legge til rette for vekst hos bedrifter i regionen. Slik styrker vi næringslivet totalt sett, og slik bidrar vi til å utvikle regionen.

Ingen bedrifter er helt like, og vi har et variert og spennende næringsliv. Derfor trenger vi også et bredt spekter kompetanse for å matche deres behov. Mye av denne bredden dekkes inn av Lister Nyskapings ressursnettverk og egne ansatte, som i stikkordsform kan beskrives slik:

 

 • Aleksander Stene: gründer med erfaring fra både produksjon- og tjenesteleverandører innen blå næring.
  Hovedfokus: akvakultur, kontakt med myndigheter, tillatelser, sensorer og innsamling av data.
 • Bjarne Hellum: lang ledererfaring fra bank, finans og bistandsarbeid.
  Hovedfokus: økonomi, ledelse, styresammensetning, styrearbeid og prosjektledelse.
 • Christiane E Skage: lang erfaring fra bank og finans. Ulike styreverv. Daglig leder i Lister Nyskaping.
  Hovedfokus: strategisk ledelse, økonomi, finansiering, prosjektledelse og regional utvikling.
 • Frode Ågedal: erfaren gründer
  Hovedfokus: digitalisering, kommunikasjon på nett.
 • Helge Ege: partner i Deloitte.
  Hovedfokus: økonomi, LEAN og ledelse.
 • Jan Ove Løland: over 30 år med leder- og utviklingserfaring fra prosessindustrien. Doktorgrad i mekanisk metallurgi.
  Hovedfokus: ledelse, produksjonsstyring, forskning og utvikling.
 • Jørgen Tjørhom: jurist ansatt i Sirdal kommune. Planarbeid, utbyggingsprosesser og regionalt samarbeid.
  Hovedfokus: fornybar energi, grønn teknologi, planarbeid og regional utvikling.
 • Karl Erik Lohr: tidligere næringssjef i Lyngdal, marked- og salgsansvar fra Norgesplaster, Umbro, Henning Olsen Is mfl. Bred styrekompetanse fra flere selskap.
  Hovedfokus: forretningsutvikling, salg, markedsføring, merkevarebygging, prosjektledelse.
 • Kristian Sirevåg: forretningsutvikler i DDV og ansvar for nye konsepter innen cash management m.m. i SR-Bank. Ansatt i Lister Nyskaping.
  Hovedfokus: forretningsutvikling, digitalisering , finansiering, prosjektledelse.
 • Liv Birkelandprosjektlederansvar i Lister Nyskaping, rådgiver hos Bioforsk, forsker hos Norsk Senter for økologisk landbruk. Erfaring som gründer, ulike styrer samt politiske verv.
  Hovedfokus: prosjektledelse, regional utvikling, forretningsutvikling og bærekraft.
 • Rebecca Reimers: musiker, gründer og har eget design byrå. Veileder på høgskolen i Telemark innen konseptutvikling.
  Hovedfokus: konseptutvikling, strategisk design, kommunikasjon og visuell identitet.
 • Svein Skårdal: gründer med fartstid fra Eggs Design, Ulstein group m.fl. Eget design byrå og foreleser den kreative folkehøgskolen SKAP i Mandal.
  Hovedfokus: industridesign, design og teknologi.
 • Wilhelm Nyquist: erfaring fra KPMG, ABB og er i dag utleid fra eget selskap som økonomisjef i Klaveness.
  Hovedfokus: statsautorisert revisor, prosjektledelse, økonomi, verdifastsettelse og generasjonsskifte.

Ledertrening

En erfaring som mange har gjort seg i møte med bedrifter og etablere er at disse er veldig opptatt av sitt fag og sin idé, men ofte mangler et apparat rundt seg.

– En flink gründer som jeg arbeidet med, hadde bygd opp bedriften og ansatt 4-5 personer. Han hadde imidlertid liten erfaring med ledelse og lurte på hva slag systemer og ordninger han måtte ha på plass, forteller Bjarne Hellum.

I det konkrete tilfelle gikk Hellum inn i bedriften og fungerte som en mentor for daglig leder.

Etter at oppdraget er utført og bedriften har oppnådd det som var målet, vil den sitte igjen med sterkere kompetanse og nettverk og på den måten være bedre rustet for å møte morgendagens muligheter.

Noe for din bedrift? Lister Nyskaping tilbyr utviklingsressurser til bedrifter i Listerregionen