På vegne av Innakva bedriftsklynge og prosjektet Innakva, inviterer Lister Nyskaping til et møte for aktører som er interessert i å bidra til å utvikle et innovasjonsselskap som tar hovedansvar for å etablere et innovasjons-økosystem innenfor akvanæringene på Sørlandet.

Tjenester

Sammen med næring, forvaltning- og forskningsmiljøer foreslår vi at selskapet skal tilby:

  • Tilgang til teknisk utstyr, infrastruktur, tillatelser og lokaliteter for forskning, undervisning og utviklingsarbeid i de marine næringene og i økosystemene disse avhenger av.
  • Tjenester for gjennomføring av forskning, undervisning og utviklingsarbeid.
  • Tilrettelegging for samarbeid mellom næringsaktører og FoU-miljø, inkludert studenter.
  • Samlokalisering i et sterkt og tverrfaglig kompetansemiljø.
  • Formidling av kunnskap om akvatiske økosystem og ressurser, og hvordan en bærekraftig forvaltning av disse kan bidra til økt produktivitet i systemene og verdiskaping.

Formål

Selskapet skal bidra til:

  • Økt verdiskaping og flere arbeidsplasser hos nye og eksisterende bedrifter.
  • Bærekraftig forvaltning og bruk av akvatiske økosystem på Sørlandet.
  • Et varig og produktivt innovasjonsøkosystem for nye vekstbedrifter i de blå næringene på Sørlandet.

(Artikkel fortsetter under video.)

Når og hvor?

Fredag 21. juni 2019
Klokka 13

Lygna næringshage – Lyngdal
3. etasje – multimediarommet

Stasjonsgata 26, Lyngdal

 

Kontakt

Liv Birkeland

Mobil: 930 56 787

 

Interessenter

Initiativet til å etablere en slik infrastruktur kommer fra sentrale aktører i den blå næringen i vår region. Tanken er et selskap hvor næring og private aktører er hovedaksjonærer, og der også det offentlige er tydelig representert.  Vest-Agder fylkeskommune har som regional utviklingsaktør og skoleeier signalisert interesse i eierskap. Kommunene i Lister har signalisert at Lister Nyskaping på vegne av kommunene vil ha en sentral rolle i satsingen.

 

Velkommen til møte for mer informasjon

Vi inviterer til et møte for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som har interesse i å bidra til etablering av dette selskapet førstkommende fredag. Nærmere orientering gis på møtet. På forespørsel er det også mulig å få tilsendt en kort beskrivelse av konseptet for selskapet.

Sted: Lygna næringshage i Lyngdal, Stasjonsgata 26, 3. etasje.

Tidspunkt: Fredag 21. juni klokka 13.

 

Ta kontakt med Liv Birkeland dersom du har interesse av å delta, men er forhindret i å komme på interessentmøtet.