Ved hjelp av sensorteknologi og sammenkobling av store mengder data, kan vi få masse nyttig kunnskap for bedre bruk og forvaltning av sjø og ferskvann. Innakva bedriftsklynge inviterer til en internasjonal workshop.

 

Algeoppblomstring, forurensning og plast på avveie

Verdiskaping basert på havets ressurser byr på utfordringer. Her skjer det samspill mellom naturens egne prosesser og sykluser og menneskeskapt påvirkning.

Ved hjelp av sensorteknologi og smart sammenstilling av ulike former for data, kan vi høste masse kunnskap om status og utvikling kystøkosystemene. Data overføres i sann tid og gir oss øyeblikksbilder. Og med behandling av store mengder data, kan vi også lage prediksjoner av framtidige scenarioer.

 

Verktøy for forvaltning, næring og forskning

Denne type innhenting og bearbeiding av data, er svært nyttig for myndighetenes forvaltning av arealer og ressurser. Det gir også et grunnlag for at næringsaktører kan gjøre gode og kunnskapsbaserte valg. Og det gir forskningen mulighet til å utvikle stadig ny kunnskap, for morgendagens blå verdiskaping og forvaltning av naturressursene.

 

Internasjonalt og tverrfaglig team

Innakva bedriftsklynge ved styremedlem Federico Håland Gaeta i spissen, organiserer denne workshopen med støtte fra Forskningsmobilisering Agder. Deltakerne er fra bedrifter og forskningsinstitusjoner i Norge og Italia.

Her er detaljer program på engelsk: FjordLab workshop 13-14 June 2019 Agenda

 

Deltakelse

Påmelding er obligatorisk på grunn av begrenset antall plasser. Ta i tilfelle kontakt med Federico (se kontaktinfo til høyre), om det enda er  ledige plasser for å delta.

Deltakerliste

Organisasjon/bedrift Navn
Flekkefjord VGS Tor Inge Rake
Federico Håland Gaeta
Colombo Sky Federica Colombo
Simone Campara (skype)
Proactima Lonan Kierans
UiA Trond Rafoss
NORCE Klaus Johannesen
Intoto Frode Ågedal
Scott Basgard
NIVA Åse Åtland
Baug Aqua Alexander Stene
Universitetet i Milano Marco Parolini (skype)
Havforskningsinstituttet Ina Nilsen
Cyanotope Jeff Schnell
Vest-Agder fylkeskommune Lene Kyllesdal
Flekkefjord kommune Hans-Egill Berven
Bernhard Nilsen
Terje Glendrange
Lister Nyskaping Liv Birkeland

Sist oppdatert 14. juni 2019.

 

Når og hvor?

Torsdag 13. juni 2019

Kl. 18.00: Middag på Grand hotell i Flekkefjord

Fredag 14. juni 2019

Kl 08.30: Workshop på Flekkefjord rådhus

Kl 14:00: Besøk på landbasert og sjøbasert akvakulturanlegg

Kl 18:00: Middag på Torvløbakkan gård

 

Kontakt

Federico Håland Gaeta

Mobil: 476 89 008