Lister Nyskaping er en av samarbeidspartene til mobiliseringskonferansen for grønn verdiskaping på Agder.

Klimapartnere inviterer til fem regionale konferanser for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping.

 

Her i Agder skjer dette i Kristiansand den 3. juli. Der vil du møte dyktige innledere og beslutningstakere fra forskning, politikk og lokale næringsaktører.

 

Formålet med konferansene er å synliggjøre grønt næringsliv i regionene og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling. Dialog og innspill fra lokalt næringsliv vil være det viktigste bidraget på konferansen. Innspillene fra konferansene vil bli brukt i regjeringens arbeid med grønn konkurransekraft, inkludert Næringslivets klimakonferanse 24.juni på Doga i Oslo.

 

Mobiliseringskonferansene er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Klimapartnere og lokale samarbeidspartnere.

 

Les mer om det spennende programmet på nettsiden Klimapartner.no hvor du vil finne mer informasjon og lenke til påmelding.

 

 

Når og hvor

 

Mandag 3. juni 2019

Kl. 10.00 – 15.00

 

Scandic Hotell Bystranda

Kristiansand