Lister Nyskaping er en av samarbeidspartene til mobiliseringskonferansen for grønn verdiskaping på Agder.

Vi inviterer til konferansen for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping.

Det skjer dette i Kristiansand den 3. juni. Der vil du møte dyktige innledere og beslutningstakere fra forskning, politikk og lokale næringsaktører. Fra Lister får vi innblikk i de blå næringene, ved styreleder for Innakva bedriftsklynge Trond Rafoss.

Formålet med konferansene er å synliggjøre grønt næringsliv i regionene og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling. Innspillene fra konferansene vil bli brukt i regjeringens arbeid med grønn konkurransekraft, inkludert Næringslivets klimakonferanse 24.juni på Doga i Oslo.

Les mer om det spennende programmet på nettsiden Klimapartner.no hvor du vil finne mer informasjon og lenke til påmelding.

 

 

Når og hvor

 

Mandag 3. juni 2019

Kl. 10.00 – 15.00

 

Scandic Hotell Bystranda

Kristiansand