Den aller første Innakva-konferansen for blå næring gikk av stabelen i begynnelsen av april 2019. Espen Nordstrøm fra Navigare har allerede bestemt seg for at det ikke blir den siste.


Av Erlend Haddeland (Media Sør)

– Jeg har hørt at vi skal gjøre opp status etter konferansen, men jeg har allerede bestemt meg for at vi skal arrangere den igjen. Han gliser, Espen Nordstrøm, etter å ha fortært en treretters fiskemiddag på Lindesnes Havhotell, i selskap med representanter fra marin næring i Norge, Island og Færøyene. 140 deltakere sørget for en smekkfull Innakva-konferanse​ ytterst i havgapet i Lindesnes.

– Det er utelukkende relevante deltakere for bransjen som har meldt seg på. Det har gått over all forventning, sier Nordstrøm, som selv driver innen shipping gjennom sitt eget firma Navigare​.

Under vann

Over to dager har deltakerne fått inspirasjon og faglig påfyll. Allerede første dag blomstret inspirasjonen da konferansedeltakerne ble ledsaget under vann, inn i verdenssensasjonen Under.

Gaute Ubostad, en av spydspissene i prosjektet, fortalte om alt fra hvordan Under-prosjektet utviklet seg, hvorfor​ denne Aftenposten-artikkelen​ gledet ham aller mest av all omtale de hadde fått den siste tiden, og at de håpet å finne en lokal variant av kaviaren de i dag kjøper fra Finland, som koster 15 840,– kiloet.

Samlet i en verdenssensasjon.​​ Innakva​ er et møtepunkt og en samarbeidsarena for produsenter, leverandører og forsknings- og utviklingsmiljø. Visjonen er flere arbeidsplasser og økt verdiskaping gjennom en bærekraftig bruk og forvaltning av akvatiske økosystem i Sør-Norge. Her er de lutter øre når Gaute Ubostad presenterer Under. (Alle foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Muligheter på Sørlandet

Dagen derpå, etter sosialisering ut i de sene kveldstimer, var det tid for faglig påfyll. Trond Rafoss, styreleder for Innakva bedriftsklynge, var førstemann ut med sin presentasjon «Blå muligheter på Sørlandet» (se video under), etterfulgt av en rekke relevante tema for deltakerne.

 

Espen Nordstrøm mener både innholdet og det sosiale har vært gull verdt for deltakerne. – Hele idéen med konferansen er at folk fra næringa selv invitere kunder og forbindelser fra bransjen. På den måten kan vi i klynge-bedriftene som er med på å arrangere dette, bidra til å utvide hverandres nettverk på tvers av bransjene, sier han.

 

– Hva er det som er så bra med å samle bransjen på denne måten?

– Det kommer bare gode ting ut av det. De aller fleste har et produkt de skal selge; da trenger du kundemasse, leverandører og samarbeidspartnere. I min bransje, som er shipping, betyr personlige relasjoner alt.

Nordstrøm hadde sammen med Andreas Lindhom ideen til Innakva-konferansen, men han fremholder at det er Lister Nyskaping som har stått gjennomføringen.

– Lister Nyskaping er uvurderlig for lokalt næringsliv. De gjør en fantastisk jobb. De jobber genuint for å fremme lokale bedrifter. De setter seg inn i hva bedriftene holder på med, bygger nettverk rundt bedriftene, fremsnakker og markedsfører bedriftene. Det er utrolig viktig, fremholder han.

Studenter på plass

Fremtidens forskere og næringsdrivende var også på plass. Universitetet i Agder (UiA) var representert med en håndfull studenter under konferansen. Blant dem, Mikal Nilsen (bildet til venstre), masterstudent i kystsoneøkologi.

– På UiA lærer vi hvordan blå næring påvirker økosystemet, og ikke nødvendigvis det økonomiske aspektet. På denne konferansen får vi nettopp det perspektivet: Vekst i blå næring kan være bra for både næringen selv og lokalsamfunnet.

Nilsen og de andre studentene fikk dessuten god tid til å prate sammen med bedriftsledere og andre representanter fra bransjen over gode fiskeretter og i det som ellers var såkalt «koblingstid» under konferansen.

Innakva 2020?

Prosjektleder Liv Birkeland i Lister Nyskaping har stått i bresjen for gjennomføringen av det som altså ble historiens første blå næringskonferanse på Sørlandet. Også hun er klar for å møtes igjen:

– Responsen på Innakva 2019 har vært overveldende positiv! Her har vi virkelig truffet et behov.

Samtidig legger hun til at det er fint å trekke pusten litt. – Vi har lært mye og fått mange konstruktive tilbakemeldinger om at næringsaktørene trenger gode møteplasser. Av og til på en så stor scene som det Innakva 2019 har vært. Men enda oftere i mindre fora og med enda mer spisse, faglige problemstillinger. Det er bare å glede oss til fortsettelsen i Innakva-prosjektet, der vi vil dyrke det gode samarbeidet mellom næringsaktører, kunnskapsmiljø og myndigheter.

Innakva 2019 ble arrangert 7.-8. april, godt koordinert med konferansen Sjømat på Sørlandet, som foregikk samme sted 9.-10. april.