Etter rekord-året 2018 satser Ytterdahl AS videre på teknologi og digitalisering. Det skjer i samarbeid med Mechatronics Innovation Lab (MIL).

Ytterdahl AS er en av fire bedrifter vi i Lister Nyskaping tar med oss inn i en  digitaliseringsreisen Level Up. Som samarbeidspartner med MIL har vi fått i oppdrag å koble dette tilbudet til aktuelle bedrifter.

Hensikten med Level Up er å kartlegge hvor i bedriftens produksjon det er potensial for automatisering og digitalisering. Eksperter fra MIL vil i samarbeid med bedriften komme fram til nyttig innsikt:

  • Oversikt hvor det kan lønne seg å automatisere
  • Oversikt over teknologi som bidrar til økt grad av automasjon
  • Anbefaling som brukes i videre arbeid for en krav spesifikasjon
  • Kunnskap over automasjonsnivået i bedriften
  • Grunnlag for å optimalisere allerede automatiserte prosesser
  • Forståelse for HMS påvirkning

For Ytterdahl er det viktig å holde tritt med dagens teknologiske utvikling.

– Vi vil identifisere hvor og hvordan vi kan øke graden av automasjon innen våre fagfelt ventilasjon, tak og blikkenslagerarbeid, sier daglig leder Knut Martin Ytterdahl.

– Det vil bidra til å forbedre både inntjening og produktiviteten, og ikke minst arbeidsmiljøet. Alt i alt er dette viktig for å oppnå vårt overordna mål, sier Ytterdahl, som er å skape en sikker og god arbeidsplass til våre ansatte.

Les mer i Lister24: Ytterdahl fikk opp volumet 

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder.