Fredag 15. mars 2019 kl 9 inviterer vi lokale mat og råvareprodusenter til workshop om lokal produksjon og omsetning

Forprosjektet Grønne muligheter har som hensikt å samle kunnskap, bygge nettverk og skape konkrete samarbeid og initiativ.

I denne workshopen har vi satt lokal produksjon og omsetning av mat som tema. Vi skal samle lokale ressurspersoner og diskutere nye ideer og nye muligheter for samarbeid.

Det vil bli holdt noen korte innlegg for å få tankesmia igang og vi jobber videre med konkrete ideer.

 

Program

Sted: Stasjonsgata 26 i Lyngdal, 3 etg, multimediarommet

Tidsrom: kl 9-12

Introduksjon og bakgrunn for arbeidet. Målsetning for workshopen

Innlegg fra ulike hold:

  • Geir Iddeland: erfaringer fra lokal produksjon og omsetning av honning, egg, poteter m.m.
  • Aud Irene Vatland: erfaringer fra julemarked i Farsund
  • Gaute Ubostad: råvarebehov hos Under
  • Thor Håkon Føreland: felles løsninger for produksjon og omsetning.

Diskusjon, konkretisering av muligheter.

Matservering

Deltakerliste

Geir Iddeland – Selvstendig næringsdrivende

Thor Håkon Føreland – Selvstendig næringsdrivende

Aud Irene Vatland – Farsund kommune

Gaute Ubostad – Rosfjord strandhotell/Under

Unni Svagård – Fylkesmannen i Agder

Aleksander Brohnst og Liv Birkeland – Lister Nyskaping

Håvard Næss Thomassen – Innovasjon Norge

Kjellaug Øvreås – Fylkesmannen i Agder

Anja Laupstad Vatland – Selvstendig næringsdrivende

Bjørn Tommy Nøstvold – Lygna Sjømat

Ellen Rebekka Stokkeland – Heddan Gard Gjestegard

Karl Petter Vintland – Vintlands Bringebær

Marit Irene Haddeland – Torvløbakkan Gard

Wenche Ellingsen – Penne økologiske hage

Ragnhild Senum – Kviljo Økologiske Gård Senum

Er dette av interesse for deg?

Kontakt Aleksander Brohnst dersom du ønsker å delta på workshopen eller ønsker mer informasjon om prosjektet

ab@listernyskaping.no

45427051