COWI har identifisert de viktigste faktorer for etablering av datasentre. I en nylig publisert rapport dokumenterer selskapet at det jevnt over er mer fordelaktig å etablere datasentre i Norden kontra i de tradisjonelle markedene sentralt i Europa (Frankfurt, London, Amsterdam og Paris).

COWI har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Nordisk Råd.

Les Data centre opportunities in the Nordics her

Norden opplever økt interesse for store investeringer i nye datasentre. Det er ingen tilfeldighet, ettersom Norden skårer høyt på de viktigste faktorene for etablering av datasentre, blant annet:

  • Forutsigbar strømforsyning
  • Lav energi kostnad
  • Politisk stabilitet
  • Raskere Time to Market
  • God tilgang til energi og andre ressurser

Rapporten anslår at det vil kunne bli investert årlig 2-4 milliarder EUR i bygging av nye datasentre i Norden.

Dette gir grunn til optimisme med tanke på etablering av ny industri i vår region. Slik som:

Lister Nyskaping ønsker å bidra med kompetanse og nettverk ovenfor aktører som vil utvikle datasenterprosjekter i regionen.

Kontakt

Jørgen Tjørhom
Prosjektleder 

Mobil: 913 12 402