25 personer fra 30 deltakende bedriftene møtte da Innakva bedriftsklynge hadde sitt aller første årsmøte 12. februar 2019.

Tekst: Liv Birkeland. Foto: Trond Rafoss

Årsmøte fant sted på Norsk villakssenter i Kvåsfossen. Det var informasjon og diskusjon omkring disse sakene:

 

De formelle årsmøtesaker bestod av:

 

Styre

Det nye styret i Innakva bedriftsklynge består av:

Trond Rafoss (leder)

Alexander Stene

Åge Igland

Federico Håland Gaeta