Sørlandet har store muligheter for verdiskaping innen de blå næringene. Nå lanseres forslag til hvordan disse mulighetene kan realiseres.

En arbeidsgruppe som fikk sitt oppdrag i september 2018, har nå avlevert sin rapport og forslag til hvordan Blått kompetansesenter sør kan organiseres.

Rapporten er sendt ut til sentrale aktører i forskningsmiljø, regional forvaltning, næringsliv og det politiske Agder. Disse vil komme med synspunkt og innspill på hvordan Blått kompetansesenter sør kan etableres og utvikles.

13. mars 2019 inviterer Havforskningsinstituttet i Flødevigen til møte, der hensikten er å gi et endelig klarsignal for Blått kompetansesenter sør.

 

Akvakultur i ferskvann, som her hos Vidar Birkeland i Lundevann, er en av flere muligheter for økt verdiskaping på Sørlandet. På bildet er representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet på besøk, for å lære mer om denne produksjonen.

 

Her kan du lese hele innspillet fra arbeidsgruppa, som beskriver noen av mulighetene på Sørlandet, de forskjellige aktørene som har interesse i et Blått kompetansesenter sør, og forslag til hvordan et slikt initiativ kan organiseres.

Lister Nyskaping har ved prosjektleder Liv Birkeland deltatt i arbeidsgruppa for utredning av Blått kompetansesenter sør. Vi er veldig interessert i synspunkter og innspill på dette initiativet, særlig fra næringsaktører.

Les mer om vårt arbeid med marine næringer gjennom prosjektet Innakva.

Arbeidsgruppe

Jan Atle Knutsen (leder), Havforskningsinstituttet Flødevigen

Trond Rafoss, Innakva bedriftsklynge

Kåre Andersen, Blå vekst-nettverket (kystkommuner på Agder)

Øystein Djupedal, Universitetet i Agder

Berit Weiby Gregersen, Aust-Agder fylkeskommune

Thomas Christian Kiland-Langeland, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Liv Birkeland, Lister Nyskaping AS

Ta gjerne kontakt med Liv Birkeland (liv.birkeland@listernyskaping.no eller M: 930 56 787) for å gi dine synspunkter og innspill på arbeidet med Blått kompetansesenter sør.
Foto: Erlend Haddeland, Media Sør