Lise Marie Nesje er markedsansvarlig i reisebyrået OK Reiser, en av over 40 målbedrifter i Lister Nyskaping.

Erlend Haddeland, Media Sør

I bykjernen av Flekkefjord fører en trapp i Hidragaten ned til byens eget mikrobryggeri. Her, på Central Bybryggeri, sitter 25 mennesker og prater under opplysning av lyspærer som dingler fra himlingen.

Hver for seg representerer de ulike bedrifter i Listerregionen, men felles for dem alle er at de stiller seg mange av de samme spørsmålene:

● Hvordan kan jeg få enda flere kunder?
● Hvem bør jeg snakke med når jeg skal utvikle et produkt?
● Hvordan søker jeg penger for å få støtte?
● Hvilken strategi vil rigge bedriften min for suksess de neste årene?

Presentasjon for hverandre

Mikrobryggeriet huser den årlige samlingen for målbedrifter i Lister Nyskaping. Dette er bedrifter som har inngått en avtale med det regionale næringsselskapet, som både stiller med nettverk og kompetente veiledere til den enkelte bedrift. Presentasjonsrunden går rundt bordene mens deltakerne mesker seg med en elggryte fra Kongshamn Bryggerestaurant.

Turen kommer etter hvert til Lise Marie Nesje. Hun har jobbet 11 år i reisebyrået OK Reiser , der hun selger reiser og har ansvar for markedsføringen.

– Jeg er ikke ekspert på alt, og i dette nettverket til Lister Nyskaping kan jeg få hjelp, sier hun.

Gjennom Lister Nyskaping har hun knyttet kontakter som hjalp dem med å rebrande reisebyrået, både med ny nettside, ny logo og nytt navn.

– Det er veldig stor konkurranse på internett. Mange reisebyråer har måttet legge ned de siste årene. Vi har sett at vi må gjøre noen grep for å bli større og mer synlige, sier hun.

Nesje jobber blant annet med å lage Facebook-annonser, et tema hun gjerne diskuterer på en samling som dette.

Christiane Skage: – Travelt og spennende år

Lister Nyskaping har jobbet med 43 målbedrifter i hele Listerregionen i 2018.

– Det har vært et travelt og spennende år, oppsummerte daglig leder i Lister Nyskaping, Christiane Skage.

De bruker både konsulenter og egne ansatte for å bistå bedriftene med kompetanse. Jørgen Tjørhom, Liv Birkeland, Bjarne Hellum, Renathe Westmoen Oma og Kristian Sirevåg var representert på møtet; i tillegg til sitt fagfelt har de alle et stort nettverk regionalt, som kommer den enkelte bedrift til gode.

Størrelse. Med over 70 ansatte er Flekkefjord Elektro, her representert ved daglig leder Tomas Osen, en av de største målbedriftene i Lister Nyskaping.

Rådgivning + nettverk

Som Christiane Skage selv sier:

– Det er få ting som er gøyere enn å koble bedrifter sammen og se fruktene det gir.

Skage kunne blant annet opplyse om nye bedrifter som ble lagt til listen over målbedrifter i 2019, deriblant Sørlandets rehabiliteringssenter. Kombinasjonen av rådgivning og nettverk ble stadig trukket frem under presentasjonen fra den enkelte bedrift. Og da det offisielle programmet for samlingen var over, fortsatte praten bedriftene imellom. Ingen blir overrasket om det ble inngått nye samarbeid denne desemberdagen i kjelleren til Central Bybryggeri i Flekkefjord.

Nettverksbygging. Linda Tesaker i Sirdal Veibetong trakk frem verdien av å ha et nettverk blant næringslivet i regionen.