Mange bedrifter driver med forskning og utvikling (FoU) uten at de er klar over det. Enda flere burde gjort det. Forskningsmobilisering Agder er et tiltak for å hjelpe virksomheter igang.

Gjennom Forskningsmobilisering Agder har allerede flere bedrifter fått veileding og støtte til å begynne med et målretta forskningsarbeid.

– Vi retter oss hovedsaklig mot små og mellomstore bedrifter som tidligere ikke har fått offentlig støtte til FoU, sier Bjarne Sverkeli, som er prosjektleder og kontaktperson for denne ordninga på Agder.

Den langsiktige hensikten er at flere bedrifter skal få sansen for forskning og oppdage at dette er aktiviteter som de faktisk greier å hanskes med. Gjennom et «lavterskel-tilbud» som forskningsmobilisering, vil bedriften komme igang med å utvikle sin kompetanse og nettverk. Da vil nye muligheter åpne seg for å søke prosjekt og samarbeid med spennende forsknings- og kompetansemiljø.

Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Norges forskningsråd.

 

Støtte til hva?

De forskjellige formene for støtte er spesielt tilpasset virksomheter som er «nye på byen» når det gjelder forskning:

Kompetansemegling: ta kontakt med oss i Lister Nyskaping for å diskutere prosjektideen og finne det rette forskningsmiljøet.

Nettverksmøter: bedriften kan søke og få inntil kr 20 000 i støtte. Midlene brukes til å samle flere aktører for å diskutere problemstillinger som er felles og kan resulterer i aktuelle forskningsspørsmål eller gi grunnlag for samarbeid. Minst en forsker må være med. Det må være et formål med møtet å få opp forskningsprosjekt.

Mobilitet: utveksling av personer mellom forskning og næringsliv. Spleiselag mellom Forskningsmobilisering Agder og bedriften for å betale for forskerens innsats i bedriften.

Forprosjekt: FoU-prosjekt i virksomheter med liten eller ingen FoU-erfaring, med mål om å jobbe videre i et hovedprosjekt. Inntil kr 200 000 til innkjøp av FoU-tjenester.

 

Norsk oppdrettsservice AS i Flekkefjord har fått støtte fra Forskningsmobilisering Agder for å finne mer ut om hvordan rognkjeksen kan bli en enda mer effektiv til å spise lakselus.

For å produsere ørret i ferskvann, stiller myndighetene krav om at fisken må være stedegen. I samarbeid med Havforskningsinstituttet i Flødevigen kartlegger Norsk ørret AS genene til fisken i Sirdalsvann og andre steder på Sørlandet. Dette for å få kunnskap om variasjon mellom ulike ørret-stammer og slik kunne avgjøre hva stedegen brunørret er. Arbeidet støttes av Forskningsmobilisering Agder.

Slik går du fram

Ta kontakt med forretningsutvikler Kristian Sirevåg eller andre ansatte i Lister Nyskaping, så tar vi en prat om hvordan din bedrift arbeider med forskning og utvikling. Vi hjelper deg igang og kan peke på muligheter. Dersom det er aktuelt å søke om støtte, kan vi koble opp mot aktuelle forskningsmiljø og veilede i prosjektutforming og søknadsprosess.

Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.

– Å bistå bedriftene med å utvikle sine prosjekt og finne fram i «jungelen» av støtteordninger er en viktig oppgaver for Lister Nyskaping, sier forretningsutvikler Kristian Sirevåg.