Med utspring fra det innovative miljøet på Coverks i Kvinesdal, har gründerne Frode Aagedal, Scott Basgaard og Morten Hauan startet selskapet Intoto AS. Selskapet har en visjon om å gjøre verden til et bedre sted gjennom å samle meningsfull data som deles med alle.

Intoto er latinsk og betyr totalinnsikt. Intoto AS ønsker å gi mennesker bedre innsikt i verden rundt seg ved å samle inn data gjennom f.eks. sensorer og gjøre dette dataen tilgjengelig for alle som trenger den for å gjøre vurderinger. Kundene kan være næringsliv, fylker, kommuner, stat, forskere, skole, institusjoner eller private. Teknologien er utviklet i løpet av et år, men selskapet er kun uker gammelt.

Pilotprosjekt med Sira-Kvina kraftselskap

Intoto har inngått en avtale om et pilotprosjekt kalt «Elveinnsikt 4.0» rundt bedre innsikt i vassdragene i Kvinesdal. Prosjektet er allerede i gang og går ut på å montere 3 sensorer på de sentrumsnære broene i Kvinesdal for å avlese vannstander, og tilby denne dataen tilgjengelig for Sira-Kvina i form av rådata, intuitivt kontrollpanel og for eksempel klar for kunstig intelligens. Prosjektet skal dokumentere at teknologien til Intoto med trygghet kan håndtere oppgaven, før man eventuelt gjør et større prosjekt med flere datapunkter lengre oppover dalene for bedre innsikt. NVE, Agder Energi, kommunen og flere næringsaktører er kjent med planene og følger interessert med.

Per Øyvind Grimsby og Lars Jakob Gjemlestad fra Sira-Kvina sammen med Scott Basgaard og Frode Aagedal fra Intoto i forbindelse med oppstart pilotprosjekt 12. oktober 2018.

Teknologi og innovasjon med internasjonalt potensial

Intoto har utviklet et komplett økosystem som trengs for å samle, håndtere og dele data – klart for millioner av datapunkt. Selskapet lanserer også i løpet av 2019 et åpen-kildekode utviklersett, så alle private som vil kan koble på sine egne sensorer, og bruke Intoto sitt økosystem – gratis. I 2020 er det estimert et marked på 10 milliarder sensorer, og Intoto jobber midt i hjertet av denne bransjen med en plattform som kommuniserer med alle de store aktørene som Amazon, Microsoft, IBM og Google.

Intoto hadde nylig selskapslansering på Sørveiv Tech konferansen, og reiser til Skagerak Business Summit i Danmark i slutten av november for å bygge relasjoner mot Europa. Selskapet er trukket ut av Kristiansand Business Region til å representere Agder på et av verdens største tech-event i vinter; SXSW i Austin, USA. Selskapet jobber også mot investorer og relasjoner for raskere vekst.

Ønsker flere pilotkunder i Listerregionen

Intoto fokuserer nå på vassdrag, elver, bekker, fjorder og sjørelatert data i regionen. I den forbindelse ønsker man for eksempel. å få til sensorer som måler blandingsforhold mellom ferskvann og sjøvann i fjordene som er relevant for blant annet oppdrettsnæring i distriktet, samt forurensning i fjordene. Intoto tilbyr også en tjeneste kalt «Handshake» – en løsning som kobler seg på eksisterende sensorer for å gjøre dem tilgjengelig i økosystemet.

Selskapet jobber også med en egen unik sensorteknologi for bedre innsikt i flom-problematiske broer, og ønsker å ta en rolle som innsamler og leverandør av data mot høyaktuelle temaer i regionen; vannkraft, elver/fiske/flom, industri og oppdrettsnæring.

Kontaktpersoner for kommentarer:

Morten Hauan fra Intoto og Lars Jakob Gjemlestad fra Sira-Kvina på befaring under Åmotsbroa i Kvinesdal for å diskutere optimale sensorplasseringer.