Hvordan kan vi bruke skjell og andre levende organismer til å overvåke miljøtilstand? Det var tema for Innakva bedriftklynge sitt nettverksmøte 5.-6. november.

Liv Birkeland, Lister Nyskaping AS

Her møtte bedriftene forskere og studenter for å øke kunnskapen om marine organismers evne til å oppta og binde tungmetaller og andre miljøgifter. Kanskje dette er framtidas rensemetoder med kommersiell verdi?

Mandag ettermiddag/kveld og tirsdag formiddag, 5. og 6. november 2018 inviterte Innakva bedriftsklynge til sitt aller første nettverksmøte. Tema var gitt av deltakere i klynga.og med utgangspunkt i situasjon og arbeid som er gjort i Flekkefjord. Nettverksmøte satte begrep som «biomonitoring» og «bioremediation» på dagsorden. Og dette ble belyst av de resultater som så langt var kommet fram fra forsøket med utsett av blåskjell i Flekkefjord.

Forsker og toksikolog Marco Parolini fra Universitetet i Milano deltok. Det samme gjorde forskningssjef Chris Harman fra NIVA.

Resultat

Foruten å øke deltakernes kunnskap om muligheter for å bruke organismer til å overvåke forurensning, var det en målsetning at møtet også skulle ende opp i konkrete FoU-prosjekter. Da deltakerne forlot hverandre 6. november var det utarbeidet problemstillinger til følgende:

 

  • Tema for masteroppgave for en eller to studenter ved kystøkologistudiet ved UiA
  • Søknad fra Akvalab Lister AS til Forskningsmobilisering Agder for gjennomføring av forprosjekt i Flekkefjord

Sukkertare vokser godt i våre farvann og produserer mye biomasse. Kan arten også brukes til å fange og immobilisere tungmetaller og andre miljøgifter i sjøen? Foto: Liv Birkeland, Lister Nyskaping

Federico Håland Gaeta holdt innlegg om hvordan bruk av blåskjell til bio-overvåking skiller seg fra andre metoder. Sammen med Isaline Herrada og Jeff Schnell stod han for mye av det faglige bakgrunnsmaterialet for nettverksmøtet.

Deltakere

Disse deltok under hele eller deler av nettverkssamlinga.

Navn Firma/organisasjon/rolle
Anton Voskoboynikov Norway Seaweed
Bernhard Nilsen Flekkefjord kommune
Christopher Harman NIVA
Emma Minken Student
Federico Håland Gaeta Norsk oppdrettsservice
Hans-Egill Berven Flekkefjord kommune
Hilde Glendrange Innbygger
Isaline Herrada Cyanotope
Jakob Barney Jensen IPC
Jan Rune Åsly IPC
Jan Sigbjørnsen Flekkefjord kommune
Jan Willy Føreland WSP
Jeff Schnell Cyanotope
Joachim Stoss Stolt Sea Farm Turbot Norway
Karl Tron Skarpnes Norsk oppdrettsservice
Kjell Glendrange Innbygger
Liv Birkeland Lister Nyskaping
Marco Parolini Universitetet i Milano
Morten Homme Feedback Aquaculture
Noemi Ghinassi Landbasert akvakultur Norge
Siren M Neset Norges forskningsråd, Agder
Steven Hrebik Nautisk Handel
Terje Glendrange Flekkefjord kommune
Thomas Netland PE Reefs
Trond Rafoss Seaweed Production

 

Nettverksmøtet ble arrangert av Innakva bedriftsklynge i samarbeid med Cyanotope AS og Lister Nyskaping AS.

Takk til Forskningsmobilisering Agder for økonomisk støtte til arrangementet!

Flere av deltakerne fikk med seg en hyggelig middag på Maritim fjordhotell, mandag 5. november. Deretter fulgte foredrag og diskusjoner utover kvelden og neste dag.