Flere arbeidsplasser og større verdiskaping. Det er målsetningen for initiativet Blått kompetansesenter sør (BKS).

Havforskningsinstituttet i Flødevigen leder dette initiativet og har fått med seg flere kunnskapsmiljø (UiA, NIVA, GRID-Arendal m.fl), fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder, Fylkesmannen i Agder, Innakva bedriftsklynge og Lister Nyskaping.

Les mer om BKS her: Stor vilje til blått løft for Agder

 

Hva mener bedriftene?

På møtet på Utsikten vil ideen bak BKS bli kort presentert av Jan Atle Knutsen og Trond Rafoss.

Så åpnes det for innspill og synspunkter fra næringa. Vi håper derfor at flest mulig av selskapene innen den blå sektoren kommer og gir sine innspill og stiller gode og skjerpende spørsmål til initiativet.

Fylkesmann Stein A Ytterdahl vil også delta på møtet og orientere om hvordan myndighetene kan legge til rette for en positiv utvikling for akva-næringen på Sørlandet.

 

Tid og sted

Velkommen til Utsikten i Kvinesdal tirsdag 27. november kl 18-20.

Møtet er åpent for alle, men retter seg særlig mot bedrifter innen marine næringer. Det blir enkel beverting med kaffe og noe attåt. En fin anledning til også å slå av en prat med andre i bransjen.

Jan Atle Knutsen er forskningssjef ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen og samtidig prosjektleder for Blått kompetansesenter sør.

Kontakt

Jørgen Tjørhom
Prosjektleder 

Mobil: 913 12 402