I forbindelse med Gründeruka Agder 2018, inviterer vi til heldagskurs for deg som går med tanker om å starte egen bedrift, eller som nettopp har startet.

 

 

I dette innføringskurset gir vi deg en gjennomgang av de aktuelle problemstillinger i forbindelse med det å etablere og drive en bedrift. Vi har invitert en rådgiver fra Etablerersenteret Vest-Agder, samt en seniorrådgiver fra Skatteetaten til å gi deg en best mulig start på din ferd med å starte og drive din egen bedrift.

 

Hva du vil lære mer om

Rådgiver Jens Anders Risvand fra Etablerersenteret Vest-Agder, gir deg grunnlaget du trenger for å kunne teste ut din forretningsidé og dine forutsetninger.

 

 

Han skal blant annet snakke om selskapsrettslige problemstillinger i forbindelse med valg av ulike selskapsformer, og konsekvensene av disse. Hva er viktig når du utarbeider din forretningsidé og hva vil det si å drive idéavklaring? Hva bør en forretningsplan inneholde? Hvilke offentlige støtteordninger til nyetableringer finnes det, og ellers litt om relevante generelle rammebetingelser.

 

 

Deretter gir Per Jarle Nørholmen, seniorrådgiver i Skatteetaten deg en innføring om hva som forventes av en næringsdrivende og hva som må gjøres innen gitte frister gjennom året. Hvilke regler må du leve opp til for at du ikke skal pådra virksomheten unødvendige kostander? Hva kreves av regnskapet og bokføringen? Hvilke regler gjelder med tanke på forskuddsskatt, skattemelding, fradrag og moms?

 

 

Hva er målet med kurset

Målet med kurset er at du skal få en god oversikt over de viktigste elementene rundt det å drive egen bedrift. Da er sjansene bedre for å lykkes. Kurset skal også gjøre deg bedre i stand til å avgjøre hvilke oppgaver du kan gjøre selv – det vil si; kan du mestre å føre regnskapet selv, eller er det en tjeneste du bør legge opp til å kjøpe?

 

 

Hvem passer kurset for

Kurset passer for deg som har en forretningside som du ikke har satt ut i livet enda, samt for deg som nettopp har etablert bedrift.

 

 

Kurset er gratis. Det serveres en enkel lunsj, samt kaffe/te.

 

Velkommen!

 

 

Når og hvor?

Onsdag 14. november 2018

Kl. 09.30 – 15.00

 

Lygna næringshage, Postgården 3. etasje

Stasjonsgaten 26, Lyngdal