I Flekkefjord ligger landsdelens eneste areal som er særlig avsatt til dyrking av tare. Vil det være interesse for flere slike areal i årene som kommer? Det vil vi i Lister Nyskaping gjerne bidra til.

Anton Voskoboynikov er gründer og daglig leder i Arendals-baserte Norway Seaweed. Han brenner for å utnytte ressursene på Sørlandet når det gjelder makro- og mikroalger. I samarbeid med SINTEF og lokale blåskjelldyrkere har han blant annet gjort en del uttesting av dyrking av tare i skjærgården i både Lillesand og Søgne. Et konsept som Norway Seaweed er særlig opptatt av, er kombinasjonen av tare- og skjelldyrking på samme lokalitet.

Omstilling og muligheter

Gjennom Aust- og Vest-Agder fylkeskommunes fellessatsing Ny vekst, har Norway Seaweed fått støtte til prosjektet «Etablering av nettverk for algedyrking i Agder». I gjennomføringen av dette blir samarbeid med Lister Nyskaping sitt Innakva-prosjekt sentralt, da begge prosjekt har en del felles interesser.

– Dyrking av alger, enten det er mikroalger på land eller tang og tare i sjøen, er et veldig spennende felt som flere bedrifter i Lister arbeider med. Å dra veksler på det som skjer andre steder på Sørlandet, er veldig nyttig, sier prosjektleder for Innakva Liv Birkeland, som har forventninger til samarbeidet.

Aktiviteter

Samarbeidet skal identifisere og løfte fram potensialet for dyrking av alger på Sørlandet og hva slag muligheter som ligger i dette for ulike lokale bedrifter. Det handler både om dyrking og høsting, men også ringvirkninger som dette skaper hos leverandører av tekniske tjenester og utstyr, prosessering av råvarene, utvikling av nye produkter m.m.

– Vi trenger å kartlegge aktører som jobber med taredyrking og andre som det er aktuelt å involvere som leverandører, partnere og kanskje også kunder. Veldig mange av disse kjenner vi allerede, sier Anton Voskoboynikov, som vil lede prosjektet.

Det skal settes opp interessante arbeidsmøter og ressurser i prosjektet skal benyttes til å hente inn dyktige foredragsholdere. UiA og forskningsinstitusjoner er også del av dette nettverket. Hensikten er å bidra til gode koblinger mellom lokale aktører  og andre partnere, underleverandører osv. Konkrete samarbeid mellom disse er sentrale suksessfaktorer for arbeidet.

Informasjon fra prosjektet vil bli publisert her på Lister Nyskapings nettsider, i tilknytning til prosjektet Innakva.

 

Ei fiskekasse tjente som skriveunderlag da Anton Voskoboynikov fra Norway Seaweed og Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping, underskrev avtale om prosjektsamarbeid.

Ta kontakt med Liv Birkeland (M: 930 56 787), prosjektleder i Lister Nyskaping, dersom du vil vite mer om vårt arbeid med makroalger. Foto: Erlend Haddeland, Media Sør