Gratis seminar for bedrifter som vil bedre sin skatteposisjon

I oktober kan du lære mer om skattespørsmål og riktig skatt til riktig tid.

Foredragsholder Sven Aage Larsen, Deloitte AS

Lister Nyskaping, Deloitte og Sparebanken Sør arrangerer gratis seminar i Lyngdal, Flekkefjord og Farsund.

  • Hvordan kan bedriften gjøre mer nytte av skatten før den går inn i felleskapets kasse?
  • Hva innebærer rett skatt til riktig tid?

Norsk skattelovgivning inneholder en rekke regler og bestemmelser skatteyter skal forholde seg til. Ordlyd og tolkning av loven kan i tilfeller være vanskelig. Da kan det passe greit med litt advokathjelp.

 

Foredragsholder med fartstid fra Finansdepartementet

Foredragsholder er advokat Svein Aage Larsen, partner i Deloitte Advokatfirma AS i Kristiansand. Han har arbeidet med skatt i 20 år, og har tidligere fartstid som rådgiver i Finansdepartementets Skattelovavdeling, og for Stortingets Finanskomitè.

Svein Aage har lang og bred erfaring med skattemessig og risikostyrt strukturering av virksomhet og investeringer, herunder eiendom og aksjer.

 

Seminar for bedrifter som vil bedre sin skatteposisjon

Seminaret skal i hovedsak dreie seg om konkrete muligheter for skattemessig strukturering og planlegging, som kan redusere og utsette betalbar skatt.

Fokus er rettet mot hvordan selskaper, aksjonærer og investorer bør innordne seg økonomisk og selskapsrettslig, for å komme i en bedre skattemessig posisjon, samtidig som risiko knyttet til de forskjellige investeringene og virksomhetene reduseres.

 

Hvem passer seminaret for?

Seminaret er for alle selskaper, aksjonærer og investorer som er opptatt av skatt, samt du som er rådgivere innen bank, revisjon og regnskap som søker inspirasjon og nye ideer.

 

Velg stedet som passer best for deg og din bedrift:

  • Lyngdal: torsdag 11. oktober i Lygna næringshage kl. 08.00 – 09.30. Enkel frokost serveres.
  • Flekkefjord: torsdag 11. oktober hos Parat Halvorsens kurslokale kl. 13.00 – 14.30. Enkel servering.
  • Farsund : mandag 15. oktober hos Sparebanken Sør kl. 08.00 – 09.30. Enkel frokost serveres.

 

Benytt anledningen til å lære mer om hvordan du rigger bedriften din til å komme i bedre skattemessig posisjon.

 

Velkommen!