Slik håndterer du sykefravær i gråsonen

Norge har høyere sykefravær enn andre sammenlignbare land. En bedrift kan spare mye penger og frustrasjon på å håndtere komplekse fraværssaker på en god måte. På vårt seminar kan du lære mer om dette.

Fravær fra jobben er oftest legitimt og knyttet til ferie, permisjon eller sykdom. Av og til dukker det derimot opp fravær, eller serier av fravær, som ikke har akseptable forklaringer.

Sakene kan være betente, og kan i tillegg bli svært komplekse personalsaker som omfatter både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.

 

Advokatfirma Tofte og Lister Nyskaping fortsetter kurssamarbeidet

I dette halvdagsseminar setter vi søkelyset på fravær i gråsonen. Vi viser deg hvilke juridiske forhold som gjelder, slik at du trygt kan håndtere og ta avgjørelser, også i fraværstilfeller med stor avstand mellom arbeidstaker og deg som ansvarlig.

Hva du vil lære mer om på kurset

  • Hvor skillet går mellom sykdom og arbeidsuførhet
  • Hvilke krav du kan stille til arbeidstakere som er syke
  • Hvordan du skal gå frem for å overprøve en sykemelding
  • Hvordan du bør følge opp en arbeidstaker som har mye fravær
  • Når ulegitimert fravær kan berettige advarsel eller oppsigelse

 

Hvem passer kurset for

Seminaret er for bedriftsledere, mellomledere, HR-ansatte og andre relevante deltagere fra alle typer virksomheter i offentlig og privat sektor.

 

Advokat med spesialfelt innen arbeidsrett

Foredragsholder er advokat Nils Kristian Sveaas fra Advokatfirma Tofte AS i Kristiansand. Sveaas er spesialist i arbeidsrett og har i flere år sittet som NHOs representant i Ankenemnda for sykepenger. Han gir råd til virksomheter innenfor alle typer arbeidsrettslige problemstillinger, fra inngåelse av ansettelsesforhold og omorganiseringer til oppsigelse og avskjed. Han er tilknyttet Toftes arbeidsrettsavdeling.

Sveaas har tidligere holdt seminarer for Lister Nyskaping innen GDPR og de nye personvernreglene.

 

Gi deg selv og din bedrift tyngden som trengs for å kunne løse sykefraværsspørsmål til det det beste for bedriften og den ansatte. Det håper vi at dette seminaret kan bidra til.

Vi har plass til deg og din bedrift på kurset, så ikke nøl med å melde deg på i dag.

 

Velkommen!

Foredragsholder Nils Kristian Sveaas, Advokatfirma Tofte AS.

Når og hvor?

Torsdag 18. oktober 2018

Kl. 08.30 – 11.30

Lygna næringshage, Postgården 3. etasje

Stasjonsgaten 26, Lyngdal

 

Pris kr. 500,- per deltaker

Målbedrifter halv pris