Innakva samler marin næring i et formelt nettverk. – Samarbeid er den nye konkurransekraften, sier Rita Schage i Innovasjon Norge.

Av Erlend Haddeland, Media Sør

Med blått hav og hvite strender som kulisser samlet Innakva seg på The Long House på Lista torsdag 30. august.

Det markerte starten på oppstarten av bedriftsklyngen Innakva.

– Fremtiden er ikke å sitte på hver vår holme. Vi har god tro på dette samarbeidet, sier May Britt Hansen i Nor-Dan Marine, en bedrift med over 35 års erfaring fra båtproduksjon.

Prosjektleder Liv Birkeland fra Lister Nyskaping ønsket velkommen, og det tok ikke lang tid før idéutvekslingen mellom bordene var i gang.

Og bedriften er samstemte: Sammen skal de dele kunnskap, kontakter, og bli en større og mer innflytelsesrik enhet.

 

Signerte samarbeidsavtale

Ved endt møte, som inkluderte et lekkert skalldyrbord fra Fiskelaget, signerte medlemmene en intensjonsavtale om etableringen av Innakva bedriftsklynge. Det ble også valgt et interimsstyre som skal sørge for at de formelle sidene ved klynge-organisasjonen faller på plass.

– Samarbeid er den nye konkurransekraften, sa Rita Schage, klyngerådgiver i Innovasjon Norge.

Og hun fortsatte:

– Vi synes det er viktig at bedrifter samarbeider, ikke bare på å utvikle nye produkter, selv om det også er viktig. Det er viktig å være synlig og gjøre omverdenen oppmerksom på det vi kan.

 

Verdien av nettverk

Deltakere i Innakva er bedrifter innen blå næring. Det vil si virksomheter innen fiskeri og akvakultur, men også virksomheter som leverer varer og tjenester til disse næringene.

– Med Innakva bedriftsklynge får vi økt forståelse for utviklingen i det marine miljøet, og et nettverk der vi kan dele erfaringer og kunnskap, sier Steven Hberik som driver Nautisk Handel i Flekkefjord.

 

Liv Hansen og May Britt Hansen er daglige ledere i henholdsvis Nor-Dan Composites og Nor-Dan Marine på Evje.

Rita Schage er klyngerådgiver i Innovasjon Norge.

Det handler om å realisere blå vekst

Trond Rafoss varslet at Innakva bedriftsklynge ville jobbe aktivt for å realisere blå vekst. Han viste til at kommunene i Listerregionen har snakket mye om blå vekst, og det har også vært avholdt seminar om dette i regi av Listerrådet.

– Innakva bedriftsklynge ønsker å utfordre kommunene, enten enkeltvis eller samlet, på å ta sitt ansvar som planmyndighet på alvor. Per i dag finnes det for eksempel ikke ledig avsatt areal til akvakultur i sjø i noen av kommunene, sa han.

Han viste også til arbeidet med å etablere en akvalab, med en eller flere felles fysiske fasiliteter for utvikling av nye produksjoner og tjenester

– Bedriftene må utover betaling av en medlemsavgift bekrefte en innsatsvilje i form av arbeidstimer. Det bedriftene vil få tilbake er muligheten til førstehåndskunnskap om nye utviklingsmuligheter, oppdrag og tilgang til utviklingsutstyr.

Trond Rafoss minnet bedriftene om at en deltakelse i klyngen byr på fordeler og muligheter, men at det også krever innsats fra den enkelte bedrift.

Deltakere, og bedriftene de representerte, ved oppstart av Innakva bedriftsklynge 30. august 2018, stående fra venstre Christiane Skage (Lister Nyskaping), Liv Hansen (Nor-Dan Composites), Åge Igland (Korshavn Havbruk), Andreas Lindhom (Fjord Service Flekkefjord), Trond Rafoss (Seaweed Production), Arnt Magnus Larsen (Stolt Sea Farm Norway), Snorre Egeland (Norsk oppdrettsvaksinering) Rita Schage (Innovasjon Norge), Steven Hrebik (Nautisk Handel), May Britt Hansen (Nor-Dan Marine), Jakob Jensen (IPC), Liv Birkeland (Lister Nyskaping), Anton Voskoboynikov​ (Norway Seaweed) og Nina Olsen (Stolt Sea Farm Norway). Fremme på kne: Inge Røsvik (Landbasert Akvakultur Norge) og Kjetil Frøyland (Ægir Havbruk). Foto: Erlend Haddeland, Media Sør

 

Rask utvikling i blå næring

Det oppnevnte interimsstyret gjennomfører den formelle registreringen av organisasjonen. Tilbud om medlemskap vil bli sendt til alle aktuelle bedrifter.

– Det er enormt mye som skjer innenfor de blå næringene i dag. Og i framtida vil denne sektoren bare øke sin betydning. Med Innakva bedriftsklynge viser virksomhetene i regionen at de aktivt vil ta en posisjon i denne utviklinga. Dette er et viktig initiativ som vi i Lister Nyskaping har store forventninger til, avslutter prosjektleder Liv Birkeland.

Er Innakva bedriftsklynge noe for din virksomhet? Ta kontakt med Liv Birkeland for å vite mer. (M: 930 56 787)

Les mer om Lister Nyskapings arbeid med blå næringer i hovedprosjektet Innakva.

Liv Birkeland fra Lister Nyskaping leder prosjektet Innakva, der oppstart av en bedriftsklynge for de blå næringene har vært et av hovedmålene.