Den banebrytende vinsjløsningen utviklet hos Flekkefjord Elektro viser et stort potensial innenfor fornybar energi, og da særlig for høydevind-teknologi. Nylig framhevet Udo Zillmann, generalsekretær i Airborne Wind Europe, bedriften fra Flekkefjord som en av de aller mest interessante, nye aktørene i bransjen.

Dette skjedde under en høringsrunde som det nederlandske forsknings- og utredningsselskapet ECORYS gjennomfører for EU-kommisjonen. Her deltar europeiske og amerikanske selskap og viktige forsknings- og utviklingsmiljø. Og før endelig rapport sendes til kommisjonen, ble altså Flekkefjord Elektro trukket frem av lederen for den europeiske bransjeorganisasjonen. Zillmann la også til vinsjen vil bli vist fram under årets internasjonale vindkraftmesse i Hamburg, 25.-28. september.

Les også: Flekkefjord Elektro selger innovativ verdensnyhet til Mechatronic Innovation Lab 

Flere aktører viser altså interesse for teknologien som Flekkefjord Elektro har utviklet. Daglig leder Tomas M Osen og Alf Magne Versland, leder av bedriftens utviklingsselskap FECreate, trekker fram samarbeidet med det norske høydevindselskapet Kitemill som avgjørende for at de nå blir lagt merke til i et nytt og spennende marked.

Og starten på dette samarbeidet var møter i Lista fornybarforum. — Dette er et inspirerende og godt eksempel på hva nettverksarbeid handler om, sier daglig leder i Lister Nyskaping Christiane Skage. — Vi har svært mange dyktige fagpersoner, kompetente miljøer og framtidsretta bedrifter i vår region. Det ligger et stort potensiale i å kunne koble slike aktører sammen.

For videre utvikling av høydevindteknologi vil vår region kunne spille en sentral rolle. Det handler blant annet om å etablere et internasjonalt testsenter for høydevind. Selskapet Lista AWE Center har dette som ambisjon, en ambisjon som Lister Nyskaping stiller seg bak.

Udo Zillmann, generalsekretær i Airborne Wind Europe, trekker særlig fram Flekkefjord Elektro som en interessant, ny aktør innen høydevindbransjen. Foto: Jon Gjerde, Kitemill