Hvordan kan du og din bedrift strukturere et godt forsknings- og utviklingsprosjekt?

Har din bedrift en idé eller er i gang med å utforme en søknad om offentlig støtte – da kan du ha nytte av å være med på Forskningsrådets Prosjektverksted i Kristiansand onsdag 29. august!

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og utviklingsprosjekter.

Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Det vil også bli gjennomgang av et verktøy for idéutvikling, Prosjektkanvas.

Hovedmålgruppen er bedrifter og offentlige aktører. Forskere som samarbeider med næringslivet/offentlig sektor vil også ha utbytte av kurset.

Kursholder er Siren M. Neset fra Forskningsrådet, Regionansvarlig i Agder.

Sted:

Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19
(Sørlandet auditorium, underetg.)
Kristiansand

Tid:

Onsdag 29. august 2018
kl. 09:00 – 14:00

 

Påmeldingsfrist er 27. august. Begrensede plasser.