Godt koordinert av Sørlandets europakontor har Lister Nyskaping søkt Interreg Baltic Sea Programme om støtte til prosjektet «Blue Forest». – Dette er et arbeid på tvers av sektorer og på tvers av landegrenser, sier Karsten Aust ved Europakontoret. – Her jobber næringsliv sammen med forskere, investorer, kunder, utviklingsaktører og myndigheter. Målet er å utvikle en felles kapasitet til å skape nye bedrifter og arbeidsplasser ut fra mulighetene som finnes i «den blå skogen».

– Blue Forest vil supplere det arbeidet som allerede foregår i vårt Innakva-prosjekt, sier Liv Birkeland, som leder Lister Nyskapings satsing innen marine næringer. Hun trekker også fram at den sterke vektleggingen av entreprenørskap og å bygge gode systemer for innovasjon, også er noe som sammenfaller godt med Lister Nyskapings kompetanse og aktiviteter.

De andre partnerne i prosjektet kommer fra:

  • Tyskland: Submariner Network for Blue Growth
  • Estland: Tartu Biotechnology Park
  • Danmark: Aarhus universitet
  • Polen: Pomorskie in the European Union Association
  • Sverige: Lyskil kommune

I løpet av høsten 2018 vil det avgjøres om prosjektet får økonomisk støtte og vil gjennomføres.

Kontakt

Karsten Aust
Sørlandets Europakontor
Tlf:  +47 474 61 900

Liv Birkeland
Lister Nyskaping
Tlf: +47 930 56 787