Som lusespiser har villfanget leppefisk fått en nøkkelrolle for produksjonen av laks. ─ Kunnskap er nødvendig dersom vi skal greie å forvalte bestandene av disse artene bærekraftig, sier Andreas Lindhom, gründer og sentral drivkraft i Fjord Service Flekkefjord. Det er bakgrunn for samarbeidet med fiskere og Havforskningsinstituttet (HI) i et forskningsprosjekt.

Bildet over viser Kim A T Halvorsen (t.v.) fra HI Flødevigen og Johan Lindhom fra Fjord Service Flekkefjord AS, klare for å sette ut leppefisk-teiner.

Fisk som spiser lakselus er et av de viktigste verktøyene for å kontrollere luseproblemet i produksjonen av laks. Dermed kan bruken av kjemiske og fysiske metoder reduseres.

Det er flere arter som kan brukes som rensefisk, men i hovedsak benyttes villfanget leppefisk av artene bergnebb, bergylt og grønngylt (bilde). Fisker av disse artene har blitt en svært viktig næring i Norge med en totalverdi på over 300 millioner kroner i 2017. Av dette utgjorde fangsten i Skagerak-området vel 40 millioner kroner, noe som tilsvarer ca. 5,3 millioner leppefisk.

Grønngylt. En hann øverst, så en hunn og nederst en såkalt sniker-hann (ikke-territoriell). Foto: Tonje Sørdalen

─ Vi ønsker å bidra til bedre effektivitet, lønnsomhet og bærekraft i denne relativt nye fangstnæringa, sier FoU-ansvarlig Trond Rafoss hos Fjord Service Flekkefjord. ─ Inngående kunnskap om ressursene vi høster på er helt avgjørende. Det er bakgrunnen for at vi har inviterte fiskere og forskere til å jobbe sammen i et forskningsprosjekt. Rafoss forklarer videre at formålet er å øke effektiviteten og kvaliteten i leppefiskeriet gjennom:

 

  • Kartlegging av høstbare ressurser av leppefisk. Hva er maksimal dybde å høste på? Metoder som gjør at en kan fiske dypere. Hvor finnes den beste leppefisken?
  • Integrasjon mellom biologi og fisker. Hva er det totale produksjonsarealet for leppefisk? Hvordan ta i bruk fiskernes kunnskap fra faktisk fangst? Bruke kunnskap til å bestemme gunstige høstingsfrekvenser av ulike områder.

Med seg på laget har Fjord Service Flekkefjord fiskere som til vanlig leverer rensefisk til bedriften. Fra forskningssida deltar seniorforsker Anne Berit Skiftesvik og forsker Kim A T Halvorsen (bilde til høyre), begge fra Havforskningsinstituttet. Skiftesvik leder instituttets forskning på ville leppefiskbestander og Halvorsen har særlig spisskompetanse på bestandskartlegging , forvaltningstiltak og ellers praktisk feltarbeid på leppefisk.

Prosjektet har fått støtte fra Regionalt forskingsfond Agder. I sin vurdering av prosjektet konkluderer fondet med at prosjektet fremstår som meget godt og får en sterk 5’er i hovedkarakter. Fra vurderingen:

 

  • «Bedriften har vist evne til å gjennomføre prosjekt og gjennom samarbeidskonstellasjonene har den innhentet nødvendig tilleggskompetanse for å sikre god gjennomføring av prosjektet. De har fiskere som vet hva de holder på med, og de har gode forskere med.»
  • «Godt nettverk og gode muligheter for å realisere innovasjonen. Bedriften er innen fagområdet i dag og har vist god evne til å realisere innovasjoner i andre sammenhenger.»
  • «Den svært sterke lokale forankring med muligheter for raskt å skape flere lokale arbeidsplasser sees på som et stort pluss.»

Fjord Service Flekkefjord AS ble sammen med 21 norske bedrifter nominert til SIVA-prisen 2018. Selskapet er nå blant de tre finalistene til å vinne prisen 5. juni 2018.

Formålet med SIVA-prisen er å løfte fram et miljø som over tid har vært grønnere, smartere, mer nyskapende og har skapt en kultur for samhandling og kunnskapsdeling mellom bransjer, på tvers av geografi og tankesett.

Les mer om prisen og de nominerte her.