Prosjekteier

Lister Nyskaping AS ved daglig leder Christiane Skage.

Styringsgruppe

Gruppa består av tre personer som representerer næring, regionen og FoU-aktører:

  • Karl Olaf Jørgensen, daglig leder i Hellesund fiskeoppdrett AS
  • Arnt Abrahamsen (leder), leder av Listersamarbeidet
  • Tove Margrethe Gabrielsen, professor ved Universitetet i Agder

Rita Schage fra Innovasjon Norge og Siren M Neset fra Norges forskningsråd deltar i styringsgruppa som observatører og gode ressurser for prosjektet.

Prosjektgruppe

Prosjektet ledes av Liv Birkeland (mobil: 930 56 787) som er ansatt hos Lister Nyskaping AS.

Alexander Stene er sentral i arbeidet med etablering av infrastruktur for innovasjon, forskning og utvikling. Han leies inn fra selskapet Oppdrettsteknikk AS .

 

>> Tilbake til Innakva prosjektside