Prosjekteier

Lister Nyskaping AS ved daglig leder Christiane Skage.

Styringsgruppe

Gruppa består av tre personer som representerer næring, regionen og FoU-aktører:

  • Andreas Lindhom, Fjord Service Flekkefjord m.m.
  • Arnt Abrahamsen, leder av Listersamarbeidet
  • Tove Margrethe Gabrielsen, Universitetet i Agder

Rita Schage fra Innovasjon Norge og Siren M Neset fra Norges forskningsråd deltar i styringsgruppa som observatører og gode ressurser for prosjektet.

Prosjektgruppe

Prosjektet ledes av Liv Birkeland (mobil: 930 56 787) som er ansatt hos Lister Nyskaping AS.

Jan Willy Føreland er sentral i arbeidet med etablering av infrastruktur for innovasjon, forskning og utvikling. Han leies inn fra rådgiverselskapet WSP.

 

>> Tilbake til Innakva prosjektside