Bli med til Flekkefjords vakre storstue, Spira kultursenter, og delta på årets store konferanse for kommuner og næringsliv

Arrangeres av Flekkefjord kommune, Smaabyen Flekkefjord og KS.

Tema for konferansen er tillitsbasert ledelse

Er tillitsbasert ledelse en bedre modell for ledelse enn eksempelvis ledelse basert på detaljert målstyring? Hvilke former for ledelse motiverer medarbeidere og ansatte til bedre prestasjoner? Hvordan jobber vi for å oppnå bedre resultater? Til Flekkefjordskonferansen er det invitert profilerte forskere og forelesere fra hele landet for å sette disse temaene på dagsordenen. Med utgangspunkt i forskning, og egne erfaringer med ledelse på høyt nivå, vil de se på hva som kan være viktige modeller og grep for å oppnå målene for organisasjonen.

Program for årets konferanse

Tid og sted

24. – 25. mai 2018

Spira Kulturhus i Flekkefjord