Innovasjon Norge lyser nå ut nye midler for utvikling av framtidas løsninger innen marine næringer. Utlysningen retter seg mot bedrifter som arbeider med pilotering og demonstrasjon av ny teknologi, prosesser og systemer innenfor maritime og marine næringer. Prosjekter som innebærer samarbeid mellom leverandør og sluttbruker er særlig gunstig for å kunne motta støtte.

Dette kan støttes:

 • Kostnader knyttet til utvikling, bygging og testing:
  • Timekostnader i bedriften
  • Innkjøpte tjenester
  • Innkjøp av komponenter
  • Avskrivning/ leie av utstyr i utviklingsperioden
 • Inntil 45 % støtte for små bedrifter og inntil 35 % støtte for mellomstore bedrifter

Ordningen er for:

 • Norske bedrifter i alle størrelser og alle sektorer
 • Bedrifter i samarbeid
 • Bedriften skal styrke sin konkurransekraft – arbeidet skal ha tydelig kommersielt fokus
 • Prosjektplanen skal handle om FoU – forskning og utvikling
 • Prosjektet skal være skalerbart – det skal kunne spres og ha relevans andre steder også
 • Bidra til verdiskaping i Norge

Les mer hos Innovasjon Norge

Søknadsfrist: 1. juni 2018

Kontakt

Har du spørsmål og innspill, ta gjerne kontakt med prosjektleder for Innakva,
Liv Birkeland.

Mobil: 930 56 787