Som et resultat av forskningsprosjektet KOM TIL TARE er det utvikla et nettbasert verktøy for deg som ønsker å dyrke tare. Verktøyet skal fungere som en søknadsassistent og inneholder også kartverktøy og oversikt over en del kompetanse. Hensikten er å forenkle og effektivisere arbeidet med å søke konsesjon for dyrking av tare og imøtekomme krav som myndighetene stiller.

KOM TIL TARE-verktøy

Herøy kommune i Møre og Romsdal er eier av prosjektet KOM TIL TARE. I samme prosjekt har NIVA utarbeidet rapporten «Taredyrking – mulige miljøeffekter, synergier og konflikter med andre interesser i kystsonen».

For mer kunnskap om dyrking av tare, gå til vår kunnskapsbase for produksjon og foredling av makroalger. Vi har også laga en nettartikkel med oversikt over de mest aktuelle artene for dyrking i Norge.

Kontakt

Liv Birkeland

Prosjektleder i Lister Nyskaping AS

Mobil: 930 56 787