Verdiskapingen i de blå næringene kommer til å øke i framtida. Her finnes store muligheter, noe som bedrifter i Lister har bevist de siste årene. Sammen med næringslivet og sterke kunnskapsmiljø vil Lister Nyskaping legge til rette for videre vekst, nye arbeidsplasser og bærekraftig forvaltning av ressursene. Støtte fra Sørlandets kompetansefond gjør dette mulig.

Bedrifter i Lister viser en tydelig vilje til vekst. I følge analyser fra Telemarksforskning presterer regionens næringsliv bedre enn sammenlignbare regioner. Denne positive trenden er særlig tydelig i marin sektor, der etablerte bedrifter leverer gode resultater og stadig flere nykomlinger gjør seg gjeldene. De siste årene har Lister Nyskaping gjennom prosjektet Marine klynge lagt til rette for stadig tettere samarbeid mellom bedrifter og for å styrke kontakten til viktige kunnskapsmiljø. Sørlandets kompetansefond har støttet dette arbeidet, og følger nå opp innsatsen ved å bevilge kr 2,5 mill til prosjektet Innakva.

Innakva – akvatisk innovasjon og verdiskaping

Dermed kan Lister Nyskaping sammen med næringsliv, Universitetet i Agder og andre viktige kunnskapsmiljø lanserer prosjektet Innakva. −Vi inviterer til et bredt samarbeid, sier prosjektleder Liv Birkeland, som gleder seg til å være tilrettelegger for bedrifter som ønsker sterkere fagmiljøer, lettere tilgang til kunnskap og kompetanse og ikke minst skape et praktisk innovasjonsmiljø der nye produksjoner og bedrifter kan se dagens lys. −Midlene fra Sørlandets kompetansefond er en stor inspirasjon og mulighet. Vi har samtidig vært så heldige å ha fått oppfølging fra fondet i den marine satsingen over tid, og at styret der viser genuin interesse for det som skjer i Lister, understreker Birkeland.

Kontakt

Christiane Skage, daglig leder Lister Nyskaping
Epost: christiane.skage@listernyskaping.no
Telefon 958 26 406

Liv Birkeland, prosjektleder Innakva
Epost: liv.birkeland@listernyskaping.no
Telefon: 930 56 787

Nødvendig infrastruktur

Gjennom etablering av selskapet Akvalab Lister har Andreas Lindhom, Rune Vatland og Endre Glastad vært pådrivere for et slikt innovasjonsmiljø og infrastrukturen som trengs for dette. −Det er helt avgjørende at næringslivet selv engasjerer seg, og Akvalab Lister har vært et veldig viktig signal om næringens behov og ønsket om samarbeid med kunnskapsmiljø og det offentlige, sier Liv Birkeland. −Gjennom Innakva blir vi tilført ressurser for å tilrettelegge for et slikt samarbeid. Både Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet i Flødevigen har gitt signaler om at de ønsker en slik infrastruktur for innovasjon, forskning og utvikling her i Lister, hvor også næringsaktørene finnes.

Bildetekst:
Lansering av Sørlandets kompetansefond sin støtte til prosjektet Innakva, 12. april 2018 på Husan i Farsund. Fra venstre: direktør i Sørlandets kompetansefond Peter Klemsdal, prosjektleder Liv Birkeland, daglig leder Christiane Skage, leder av Listerrådet Arnt Abrahamsen, leder for Marine Harvest i Flekkefjord Robin Scotland og prosjektkoordinator hos Sørlandets kompetansefond Cecilie Kroglund.

Akademia og næringsliv

Lister Nyskaping har sterkt bidratt til at Universitetet i Agder nå oppretter en ny marin master. Selskapet skal nemlig være bindeledd mellom studentene og ei aktiv næring, slik at studiet i kystsone-økologi gjennomføres tett på de bedriftene som skaper arbeidsplasser og levebrød ut fra de ressursene som studentene fordyper seg i. −Gjennom Innakva-prosjektet får vi ressurser som skal styrke dette samarbeidet ytterligere, sier instituttleder Dag Olav Andersen (bilde til høyre) ved institutt for naturvitenskaplige fag hos UiA. Han har vært en pådriver for kontakten mellom universitetet og bedrifter i Lister, for å sikre at forskningen og undervisningen er faglig relevant og framtidsretta.

En sterk klynge

−Lister Nyskaping har tro på samarbeid, sier selskapets daglige leder Christiane Skage. −Samarbeid på tvers av fag og sektorer, bransjer og organisatoriske grenser, det er ofte det som skal til for å lage de aller beste og mest nyskapende løsningene. Et viktig element i Innakva er derfor å dyrke dette «blå samarbeidet» videre, forteller Skage. Forløperen til Innakva, prosjektet Marin klynge, har allerede gitt så mange gode resultater at lederen for Lister Nyskaping er overbevist om at klynge-metodikken virker og er med på å sikre videre vekst for bedriftene.

Oppslag i media om Innakva og «blå vekst»

Får millioner til blå næring. Fædrelandsvennen

– Starten på noe stort. Lister24/Farsunds avis

Kompetansefond blar opp 2,5 millioner. Avisen Agder

Her er årsaken til vår suksess. Avisen Agder om rørleggerbedriften IPC