Flere virksomheter i Lister viser stor evne til vekst og verdiskaping i «blå sektor». Hva slags kunnskap og gode forutsetninger ligger til grunn for dette? Har forskningsmiljø kunnskap som kan øke vekst og verdiskaping ytterligere? Hva må ligge til grunn for at bedriftene skal lykkes også i framtida?

Dette er spørsmål vi vil belyse på et møte i Flekkefjord mandag 9. april i forbindelse med at en delegasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet er på besøk i regionen. Møtet er åpent for alle, men vi ønsker særlig representanter fra marine næringer velkommen.

Program:

  • Etablering av blåskjelldyrking i Fedafjorden. Ved Steven Træland.
  • Master i kystsoneøkologi. Samarbeid mellom næring og UiA. Ved Dag Olav Andersen.
  • Innakva – satsing på marine næringer i Lister. Ved Liv Birkeland
  • Blått kompetansesenter SØR. Ved Jan Atle Knutsen, HI Flødevigen.
  • Mulighetsstudie for Sørlandskysten. Ved Øyvind Kaste, NIVA

Det er gratis å delta, men av hensyn til bestilling av kaffi og enkel bevertning, er det fint om flest mulig melder seg på i forkant. Bruk påmeldingsknapp oppe til høyre.

Påmeldte til "Innakva - næring møter forskning"

Anne Kristine Arnhold, Nærings- og fiskeridepartementet
Andreas Lindhom, Fjordservice Flekkefjord
Andreas Stokseth, Nærings- og fiskeridepartementet
Cecilie Dueled, Nærings- og fiskeridepartementet
Christiane E Skage, Lister Nyskaping AS
Dag Olav Andersen, UiA
Geir Bjarte Sætre, Nærings- og fiskeridepartementet
Hans-Egill Berven, Flekkefjord kommune
Isaline Herrada, Cyanotope
Ivar Fidje Larsen
Jan Atle Knutsen, Havforskningsinstituttet i Flødevigen
Jeff Schnell, Cyanotope
Kjetil Frøyland, Aegir havbruk
Knut Mørland
Liv Birkeland, Lister Nyskaping AS
Liv Hansen, Nor-Dan Composites AS
Marte Ludvigsen, Nærings- og fiskeridepartementet
Odd Henning Sirnes, MT Separation
Patricia Hartmann, Farsund kommune
Ragnvald Andersen, Trutta AS
Rita Schage, Innovasjon Norge
Steven Treland, blåskjelldyrking i Fedafjorden
Tom Engan
Tom Hugo-Sørensen, Nærings- og fiskeridepartementet
Vidar Birkeland, produksjon av aure i Lundevann
Øyvind Kaste, NIVA
Åge Hansen, Nor-Dan Composites AS

(oversikten oppdateres jevnlig)

Tid

Mandag 9. april 2018

Kl. 18.00 – 20.00

Sted

Grand hotell, Flekkefjord