Lista AWE Center har sendt søknad om å bli med i nasjonale testsenter-programmet Norsk katapult. «Vi har store ambisjoner for både senteret og bransjen», sier daglig leder Harry Nøttveit.

Norge har mulighet til å ta en sentral rolle i verdikjeden for neste generasjons vindkraftteknologi, nemlig høydevind (Airborn Wind Energy, AWE). AWE-teknologien spiller på mange av de sterke fag- og næringsmiljøene som Norge har idag.

«Evnen til tverrfaglighet og til å se energiproduksjonen i en større sammenheng, vil ha stadig større betydning i framtida», sier Nøttveit og forklarer hvordan senteret knytter til seg bedrifter og kompetansemiljø innen tema som:

  • Vinsjer
  • Kite/drone/luftfartøy
  • Autonom flyging
  • Liner

Lista utmerker seg internasjonalt som en svært velegnet plass for å teste ut høydevind-teknologi. Det norske høydevindselskapet Kitemill har i flere år brukt området for sitt forsknings- og utviklingsarbeid. Og på den internasjonale høydevindkonferansen AWEC2017 fikk lokaliteten stor oppmerksomhet. «Vi har stor tro på Lista som en felles test- og utviklingsarena for den internasjonale høydevind-bransjen», sier daglig leder Thomas Hårklau i Kitemill.

Hva er katapult?

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. I sentrene skal bedrifter kunne teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere.

Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult.

Les mer om Norsk katapult her

I 2017 ble det opprettet to katapultsentre i Norge:

Mer informasjon om Lista AWE Center, høydvindbransjen og arbeidet med fornybar energi i regionen, kontakt:

  • Harry Nøttveit, daglig leder i Lista AWE Center. Mobil: 977 77 200
  • Thomas Hårklau, daglig leder i Kitemill. Mobil: 468 37 117
  • Liv Birkeland, prosjektleder i Lister Nyskaping. Mobil: 930 56 787