Direktør ved AMV i Flekkefjord, Peder Andersen, roser mulighetene bedriften har fått gjennom offentlige virkemidler. Det hele startet med deltakelse på Lister Nyskapings «Virkemiddeldag».

Årlig tildeler det offentlige store summer med utviklingsmidler til bedrifter i Norge. En større andel av disse ressursene bør tilfalle virksomheter i vår region, for her er det virkelig mange gode prosjekt og bedrifter som ruster seg for framtida. Da gjelder det å holde seg orientert om muligheter, satsingsområder og programmer som finnes.

Her har Lister Nyskaping AS en viktig rolle, både som veileder for den enkelte bedrift og gjennom felles arrangement. Sammen med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Forskningsmobilisering Agder og Regionalt forskingsfond Agder arrangerer vi på nytt «Den store virkemiddeldagen 2018», onsdag 21. mars. Dette skjer i Lygna næringshage i Lyngdal. Bedrifter fra Lister inviteres til å komme å lære mer og få en oversikt over søknadsfrister, kriterier, tips og råd.

«I en travel hverdag er det ikke alltid enkelt for oss som bedrift å få oversikt over virkemidler og muligheter for støtte for våre utviklingsprosjekter», sier Peder Andersen ved AMV. «Derfor valgte vi å delta på Den store virkemiddeldagen i 2017. Der fikk vi god og oversiktlig informasjon over hva som kan være aktuelt for oss. Vi fikk også individuelle samtaler med de av partene vi så som mest aktuelle etter at den generelle informasjonen var gitt. I dag har vi flere prosjekter vi har fått støtte til som en direkte følge av kunnskapen og kontaktene vi fikk på virkemiddeldagen.»

Derfor anbefaler Andersen at også andre bedrifter orienterer seg i hvilke ordninger som kan passe til utviklingsarbeidet i virksomheten. Kanskje en forstudie? Hjelp til å koble en masterstudent til et konkret utviklingsprosjekt? Hva med SkatteFUNN, en ordning som stadig flere bedrifter i Lister gjør seg nytte av? Fremover vil vi trenge ny teknologi knyttet til digitalisering, automatisering og robotisering, samt ny teknologi og forretningsmodeller for omstilling til grønn økonomi. Det finnes ulike støtteordninger og andre virkemidler med mål om å bidra til denne utviklingen. Utfordringen er å ta dem i bruk.

Trenger du mer informasjon, kontakt Renathe Oma, mobil: 950 15 365.