Verdiskapingen i næringslivet i Lister har økt sterkt de siste tre årene og har utviklet seg bedre enn i resten av landet. De to siste årene har lønnsomheten økt og andelen foretak med positiv egenkapital er større i Lister enn i landet forøvrig (jf. graf til høyre). Lister har også hatt betydelig framgang når det gjelder nyetableringer.

I en studie fra Telemarksforskning viser forsker Knut Vareide at antall arbeidsplasser i Lister øker. Veksten i næringslivet har vært langt bedre enn forventet de siste fem årene.

Konklusjonen til Vareide er dermed at Lister har vært en attraktiv region for næringslivet. Dette gjelder alle typer næringsliv, basisnæringer, besøksnæringer og regionale næringer, som alle vokser sterkere enn forventet. Det gjelder særlig besøksnæringene som i 2016 hadde sterkt vekst, spesielt overnatting. Antall arbeidsplasser i handel økte også, mens det ble færre arbeidsplasser i prosessindustri, verkstedindustri og landbruk. Innen bygg og anlegg har antall arbeidsplasser i Lister fordoblet seg siden 2000. Til sammen ble det en vekst på 279 arbeidsplasser i Lister i 2016.

For oss i Lister Nyskaping er dette interessant og inspirerende lesning. Studien har blant annet satt opp en beregning over hvilke regioner som er mest attraktive for næringsliv. Dette er gjort ut fra om vekst i antall arbeidsplasser er bedre enn forventet. Ryfylke har den høyeste næringsattraktiviteten av regionene Agder og Rogaland. Og Lister er nest best og kommer som nummer 15 av alle landets 85 regioner.

Ut fra strukturen i næringslivet og ellers rammevilkår, var det forventet at veksten i arbeidsplasser i Lister skulle bli -3,2 prosent for de siste ti årene. Næringslivet i Lister presterer derimot en vekst på 3,4 prosent! Dermed ble veksten på 6,5 prosentpoeng over forventet verdi. Lister er med andre ord svært attraktiv for næringslivet.

Les rapporten her: Regional analyse Lister 2017