Arbeider du med foredling av fisk og skalldyr? Er du opptatt av å skape de gode matopplevelsene? Og er du interessert i å samarbeide med andre lokale virksomheter og ildsjeler? Ta i tilfelle kontakt med sjømat-nettverket vårt.

Vi legger til rette for bedre kontakt mellom produsenter, foredlere og de som selger og omsetter fisk, skalldyr og andre matprodukter fra ferskvann og sjø. Sjømat-nettverket er en uformell møteplass og kanal for spredning av informasjon.

Deltakere er blant annet:

Dersom du ønsker å delta i sjømat-nettverket, kontakt:

Liv Birkeland (mobil: 930 56 787), prosjektleder for Innakva i Lister Nyskaping.