Kort om kurset

Er du involvert i ett eller flere styrer og kunne tenke deg skaffe deg etterspurt kompetanse innenfor styrearbeid? Deloitte sine eksperter forteller litt om styrets rettigheter og plikter, og hvilken beslutningsnyttig informasjon som er nødvendig i styrerommet.

Ansvarlighet, effektivitet og handlingsvilje er nøkkelord i et styre. Styreverv er ansvarsfullt og må planlegges, struktureres og gjennomføres på en forsvarlig måte. Et styre er som tannhjulene i maskineriet – det må være riktig satt sammen for å fungere.
Er ditt styre riktig sammensatt med nødvendig kompetanse og vet hvilket ansvar, oppgaver og plikter det har? Har styret kontroll på hvordan fremskaffe og bruke relevant styrings- og beslutningsinformasjon for å kunne ta de riktige styrevedtakene? Hvordan skaper et styre de ønskede endringer og verdier i et selskap? Seminaret vil gi innsikt i praktisk styrearbeid og vil gi konkrete tips til hvordan styret/ledelse kan bidra til selskapets fremtidige verdiskaping.

Vi har valgt å kalle dette Modul 1. En modul 2 er under planlegging, hvor vi går litt mer i dybden. Mer info om det kommer snart.

Kursinnhold og agenda

  • Velkommen, litt om oss i Deloitte.
  • Hva definerer en god styreleder? Praktiske eksempler og nyttige verktøy for styrets arbeid med strategi- og forretningsutvikling.
  • Daglig leder i arkitektfirmaet KSO, Siv Kristin Egenes, deler sin erfaring fra selskapets pågående strategiprosess, og hvilke verktøy som er benyttet for å sikre et godt samspill mellom styret, daglig leder og ansatte.
  • Beslutningsnyttig informasjon for styret – hva er viktig i en turbulent tid?
  • Styrets ansvar, oppgaver og plikter
  • Overordnede betraktninger om framtidsutsikter for regionen – hvordan ser markedene ut fremover?
  • Avslutning – lunsj, mingling og utdeling av diplom

 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som er involvert i styrearbeid uavhengig av selskapets størrelse. Styreledere og øvrige styremedlemmer, ansatt-representanter, observatører, daglige ledere og økonomiledere.

 

Kursholdere

Terje Heskestad, Deloitte og Dosent/dr.oecon handelshøyskolen UiA og NHH.
Svein Aage Larsen, partner i Deloitte Sørlandet.
Marianne T. Fenger, director, rådgivning, Deloitte Sørlandet.

Velkommen!

Når og hvor

Onsdag 14. mars 2018 kl. 09:00 – 13:00

Parat Halvorsen AS
Tjørsvågstrand 27
4400 Flekkefjord

 

Pris

Kr. 750,- per deltaker. Prisen inkluderer lunsj og kursbevis.
Lister Nyskaping sine målbedrifter har 50% rabatt på alle våre kurs.