Kort om kurset:

Årlig tildeles det flere milliarder kroner til bedrifter i Norge fra det offentlige virkemiddelapparatet. Bedrifter i vår region har potensial til å kunne få en del av disse midlene i mye større grad enn i dag, og samtidig bidra til forskning og utvikling innad i egen virksomhet og til nytte for samfunnet rundt. Nye muligheter og satsingsområder kommer stadig til, og det kan oppleves krevende for bedriftene å holde seg oppdatert over hvilke muligheter som finnes.

Sammen med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Forskningsmobilisering Agder og Regionalt forskningsfond arrangerer Lister Nyskaping «Den store virkemiddeldagen 2018». Bedrifter fra Lister inviteres til å komme å lære mer og få en oversikt over søknadsfrister, kriterier, tips og råd.

Hvordan kan vi få til økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet for eksempel? Det er et av spørsmålene virkemiddelapparatet vil bidra til svar på. Fremover vil vi trenge ny teknologi knyttet til digitalisering, automatisering og robotisering, samt ny teknologi og forretningsmodeller for omstilling til grønn økonomi. Det finnes i dag virkemidler tilgjengelig for å bidra til denne utviklingen, og dette er noe av det bedrifter vil kunne få mer informasjon om denne dagen. Kanskje trenger bedriften støtte til en forstudie? Kanskje finnes det mulighet for å benytte en forsker eller en student?

Agenda for dagen:

Kl. 12.00 – Lunsj og bli bedre kjent
Kl. 12.30 – Velkommen ved Christiane Skage, Lister Nyskaping
Kl. 12.45 – Forskningsmobilisering Agder v/Bjarne Sverkeli
Kl. 13.00 – Regionale forskningsfond Agder v/Tone Haraldsen
Kl. 13.15 – Forskningsrådet v/Siren M. Neset
Kl. 13.30 – Innovasjon Norge v/Ellen Saltermark

Del 2:
Kl. 13.45-15.30 – Individuelle møter med de ulike virkemiddel-aktørene.

NB: De individuelle møtene krever åmelding i forkant til: Renathe@listernyskaping.no.  Oppgi hvem du ønsker samtale med.

Velkommen!

«I en travel hverdag er det ikke alltid enkelt for oss som bedrift å få oversikt over virkemidler og muligheter for støtte for våre utviklingsprosjekter. Derfor valgte vi å delta på Den store virkemiddeldagen i 2017. Der fikk vi god og oversiktlig informasjon over hva som kan være aktuelt for oss. Vi fikk også individuelle samtaler med de av partene vi så som mest aktuelle etter at den generelle informasjonen var gitt. I dag har vi flere prosjekter vi har fått støtte til som en direkte følge av kunnskapen og kontaktene vi fikk på virkemiddeldagen, og anbefaler derfor andre å sette av tiden og delta på årets virkemiddeldag.»

Peder Andersen

Administrerende direktør, AMV i Flekkefjord

Når:

Onsdag 21. mars kl. 12:00 – 15:30
Lygna næringshage – Postgården 3. etasje
Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal

 

Pris:

Arrangementer er gratis!