Lista er det perfektet stedet for å teste og utvikle vindkraftutstyr og ny teknologi. Og dette er bakgrunnen for etableringen av Lista AWE Center AS, et internasjonalt testsenter for AWE-industrien. Senteret er etablert for å være det viktigste kompetansemiljøet for høydevind i Norge og en sentral ressurs for utvikling av kunnskap, kompetanse og rammeverk for fornybar energi.

Lista AWE Center AS er etablert med mål om å være et testsenter for internasjonale høydevind-aktører. AWE står for Airborne Wind Energy. I praksis handler det om at en kite, eller et (ubemannet) fly kretser i en høyde på gjerne 50 til 1000 meter over bakken. Kiten er festet til en line mot en vinsj på bakken som produserer strøm. Fordeler med denne teknologien er at det brukes ca 10 % av materialer i forhold til konvensjonell vindmølle, og at vindforhold er kraftigere og langt mer stabile i høyere luftlag.

Les hos NRK Sørlandet: Lista får testsenter for ny strømteknologi

Vi står midt i det «grønne skiftet» og i omstillingen til det fornybare samfunnet. Lista AWE Center er en fremtidsrettet etablering som vil bidra til nye kompetanse-arbeidsplasser i regionen samt tilby tjenester som er helt nødvendige for utvikling av ny, fornybar energiteknologi i Norge og verden.

Senteret skal også ha en funksjon som tilrettelegger for aktører som arbeider med å utvikle teknologien, og vil utføre oppdrag for både offentlige og private aktører.

Ved å ta den ledige AWE-nisjen, vil aktiviteter på Lista kunne spille en komplementerende rolle overfor andre vindmiljø i Norge, uttaler fungerende daglig leder, Harry Leo Nøttveit. Et dedikert testsenter med spisskompetanse innen høydevind har et internasjonalt potensial. Det finnes mange kommersielle selskap og forskningsmiljøer som arbeider med å utvikle teknologien innen høydevind, og vi ønsker at de skal komme til Lista for testing. Her har vi gode basefunksjoner, og stabile vindforhold.

Kitemill AS er den viktigste aktøren innen AWE i Norge. Selskapet er allerede etablert på Lista, og har kjørt tester her i flere år og er svært godt fornøyd med lokasjonen. De har et ønske om å legge en del oppgaver til AWE-senteret, så som samfunnsmessige forhold, regelverksutvikling og miljøspørsmål. I følge Thomas Hårklau, daglig leder i Kitemill er Lista som test-site interessant for flere internasjonale AWE-aktører.

Vi er positive til at andre selskaper, vår konkurrenter, kommer til Lista, slik at vi kan dra nytte av hverandres erfaringer. Vi ser på marked for elektrisitetsproduksjon fra høydevind som kjempestort, og en viktig norsk eksportindustri i fremtiden, uttaler Hårklau.

Oppstartsfasen for senteret vil være 3-5 år. I løpet av denne tiden ønsker initiativtakerne at det gjennomføres en aksjeemisjon, der det går ut tilbud til flere aksjonærer i vind og fornybar bransjen. Gitt senterets rolle innen utvikling av kunnskap, kompetanse og rammeverk for fornybar energi, er det også ønskelig med offentlig eierskap i selskapet.

Les også hos Lister24: Starter opp testsenter

Kontaktperson for mer informasjon hos Lista AWE Center:

  • Daglig leder Harry Leo Nøttveit, mobil: 977 77 200
  • Styreleder John Våge, mobil: 977 67 776

Kontaktperson i Lister nyskaping AS:

  • Prosjektleder Liv Birkeland, mobil: 930 56 787