Norge er i omstilling. «Hva skal vi leve av etter olja?» er det store spørsmålet. I media blir vi presentert for de nye og potensielt banebrytende forretningsideene. En revolusjonerende app som ingen tidligere visste vi hadde bruk for. Vi leser om innovasjoner med internasjonalt potensiale innen nanoteknologi, mechatronic, cleantech og begreper mange av oss ikke ei gang kan stave riktig. Framtidas jobber er ikke oppfunnet enda.

Dette er både vel og bra. Samtidig må vi ikke miste av syne grunnfjellet av virksomheter som er der i dag. Bedrifter som faktisk er helt avgjørende for at vi greier å opprettholde og videreutvikle våre gode lokalsamfunn. Disse kommer også til å være viktige i framtida. Det er de mange forskjellige håndverksbedrifter som bidrar med sysselsetting og et godt tilbud til både fastboende og hyttefolk. Slik at vi får pussa opp et kjøkken eller bygd oss et hus. Det er bakeriet som sørger for lokale spesialiteter og vårt daglige brød. Et regnskapsbyrå med god kunnskap og nærkontakt med sine kunder, og som dermed spiller en avgjørende rolle for ei lang rekke småfirma, gründere og andre lokale virksomheter. Slik som frisøren som «klipper halve bygda». Dermed har hun (for det er ofte ei dame) ikke bare skapt en lokal arbeidsplass, men også et verdifullt tilbud for innbyggerne. Hurra for henne!

Og hurra for ham! Kvinner og menn som driver små og store virksomheter. Som har investert sparepenger, fritid og sin egen kompetanse i lokale bedrifter. Melkebonden. Serveringsbedriften. Vaktmestertjenesten. Entreprenøren. Reklamebyrået. Fiskeren. Bilverkstedet. Klesforretninga og dagligvarebutikken. Vanlig virksomheter som holder samfunnshjulene i gang, som gjør det mulig å leve godt her vi bor og som er svært verdifulle bidrag til sysselsettinga.

Det er en krevende oppgave å utvikle de høyteknologiske, innovative og superintelligente løsningene vi skal leve av i framtida. Heldigvis stiller samfunnet opp med gode støtteordninger, veiledning og positiv oppmerksomhet for slike gründere og nye bedriftene. Samtidig må vi ikke glemme at det kan være vel så krevende å skape en arbeidsplass og drive en økonomisk bærekraftig virksomhet innenfor de mer trauste og tradisjonelle næringene som er nevnt over. Også disse trenger gode støtteordninger, veiledning og positiv oppmerksomhet fra oss rundt. Og de trenger at vi benytter oss av deres gode tjenester og produkter og at vi snakker dem opp, gir anerkjennelse og verdsetter deres viktige bidrag til sysselsetting og gode lokalsamfunn.